સચીનમાં અઢી વર્ષનો બાળક બે ઇંચની ખુલ્લી સેફટી પીન ગળી ગયો

– એક્સરે માં પેટના
ભાગમાં ખુલ્લી પીન દેખાઇઃ આજે સર્જરી કરી પીન કાઢવામાં આવશે

        સુરત :

સચીન
વિસ્તારમાં આજે સવારે રમતા રમતા અઢી વર્ષીય બાળક અંદાજીત બે ઇંચ જેટલી ખુલ્લી સેફટીં
પીન ગળી જતા તેને સારવાર માટે નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યો છે.

<

p class=”12News”>નવી
સિવિલથી મળેલી વિગત મુજબ સચીન વિસ્તારમાં પાલીગામમાં રહેતા અને હીરાના કામ સાથે
સંકળાયેલા વિનેશ પાડવીનો અઢી વર્ષીય પુત્ર તનીષ્ક આજે સવારે ઘરમાં રમતા રમતા
અંદાજીત બે ઇંચ જેટલી ખુલ્લી સેફટી પીન ગળી ગયો હતો. બાદમાં બાળકને ઉલ્ટી થવા લાગી
હતી.આ અંગેની જાણ થતા માતા સહિત પરિવારજનો ગભરાઇ ગયા હતા.તેથી બાળકને સારવાર માટે
નવી સિવિલ હોસ્પિટલના ટ્રોમા સેન્ટરમાં લાવ્યા હતા. ડોકટરોએ તરત તેની સારવાર શરૃ
કરીને એકસ રે પડાવ્યા હતા.જેમાં તેના પેટના ભાગમાં ખુલ્લી પીન દેખાતી હતી.
બાળકને  સર્જરીના ડોકટરોએે વોર્ડમાં દાખલ
કર્યો છે. સિવિલના સર્જરી વિભાગના વડા.ડો નિમેષભાઇ વર્માએ કહ્યુ કે આવતીકાલે સવારે
ડોકટરો દ્વારા દુરબીન વડે બાળકના પેટમાંથી ખુલ્લી પીન કાઢવા માટે  સર્જરી કરવામાં આવશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s