કિન્નરોની દફનવિધી માટે મગગામા ગામે જમીનનો કબજો અપાયો

 સુરત

ચોર્યાસી
તાલુકાના મલગામા ગામની સરકારી જમીનમાંથી
8,000 ચો.મી જમીન કિન્નરોને દફનવિધિ માટે ફાળવવાનો તત્કાલિન જિલ્લા કલેકટરે
હુકમ કર્યા બાદ આજે વિધિવત જમીનની માપણી કરી કબ્જો સોંપવામાં આવ્યો હતો.

<

p class=”12News”>અગાઉ
ગ્રામજનોના વિરોધને પગલે સર્વે નંબર-૬૫ જમીન ફાળવણી પરત લેવાઇ હતી. ત્યારબાદ સર્વે
નંબર-
81માં
8 હજાર ચો.મી જમીન મહેસુલ કાયદાની કલમ-38 હેઠળ કિન્નર સમાજને શરતોને આધીન આપવા કલેકટરે હુકમ કર્યો હતો. આજે જમીનની
માપણી કરી ઇન્ચાર્જ સર્કલ ઓફિસર અભિષેક પટેલે કિન્નર સમાજ વતી નાયક નૂતકુંવર
સંગીતા કુંવરને જમીનનો કબજો સોંપ્યો હતો.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s