સરતના સાંસદ રેલ્વે મંત્રી બન્યા અને પહેલો ફાયદો થયો


– સુરતના પ્રવેશદ્વાર વરાછા ગરનાળાની સમસ્યાનો ત્રીસ વર્ષો નિકાલ આવ્યો

– વરાછા પોદાર આર્કેડ પાસેની 301 ચો.મી. જગ્યા પાલિકાને 35 વર્ષ માટે લીઝ પર અપાશે

સુરત,તા.10 ઓગષ્ટ 2021,મંગળવાર 

સુરતના સાંસદને રેલ્વે મંત્રી બનાવવાની સાથે જ સુરતના પ્રવેશદ્વાર એવા વરાછા ગરનાળા પાસે થતી ટ્રાફિક સમસ્યાનો 30 વર્ષ કરતાં વધુ જુના પ્રશ્નનો હલ આવ્યો છે. વરાછાના પોદાર આર્કેડ પાસે રેલ્વેની જગ્યાના કારણે ટ્રાફિક બોટલેનક થતો હતો તે જગ્યા રેલ્વેએ પાલિકાને 35 વર્ષ માટે લિઝ પર ફાળવી દેતાં આગામી દિવસોમાં આ વિસ્તારની ટ્રાફિક સમસ્યાનો હલ આવશે.

સુરત શહેરમાં વરાછા તરફથી  પ્રવેશ દ્વારા ગણાતા રેલ્વે ગરનાળા પર ટ્રાફિક સમસ્યા રહેતી હતી. આ વિસ્તારમાં પોદ્દાર આર્કેડ પાસે રેલ્વે વિભાગની જગ્યા હોવાથી પાલિકા રોડ બનાવી શકતી ન હતી. આટલું જ નહીં પરંતુ આ જગ્યા પર અસમાજિક પ્રવૃત્તિ પણ થતી હતી. આ જગ્યા રેલ્વે વિભાગ પાસેથી સુરત મ્યુનિ.ને આપવા માટે પુર્વ ટીપી કમિટિ અધ્યક્ષ કાંતિ ભંડેરી અને હાલના નગર સેવક દક્ષેશ માવાણીએ રજુઆત કરી હતી. સુરતના સાંસદ દર્શના જરદોશ રેલ્વે મંત્રી બન્યા બાદ માવાણી આ રજુઆત સાથે દિલ્હી ગયાં હતા મંત્રી દર્શના જરદોશ સુરતના હોવાના કારણે આ સમસ્યાથી વાકેફ હતા અને તેના કારણે  તેઓએ તાત્કાલિક આ પ્રશ્નને હાથમા લીધો હતો. તાત્કાલિક વરાછા પોદ્દાર આર્કેડ પાસની 301.75 ચો.મી. જગ્યા સુરત મહાનગરપાલિકાને 35 વર્ષ માટે લીઝ પર આપી દેવા માટે રેલ્વે વિભાગ દ્વારા મંજુરી આપી દેવામાં આવી છે. મંત્રી દર્શના જરદોશે જણાવ્યું હતું, છેલ્લા ત્રીસ વર્ષથી આ જગ્યાનો પ્રશ્ન હતો તે મારીજાણમાં હતો હાલ રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા મંજુરી અપાતા વરાછા વિસ્તાર સાથે સુરતની પ્રજાની ટ્રાફિક સમસ્યાનો હલ આવશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s