દશામાની મૂર્તિનું વિસર્જન નદી, દરિયા કે કૃત્રિમ તળાવોમાં કરી શકાશે નહીં


– કોરોનાને લીધે વિસર્જન યાત્રાને પોલીસ મંજૂરી આપશે નહીં

– દરેક પોલીસ સ્ટેશનના પી.આઈને આયોજકોને ઘરે જ મૂર્તિનું વિસર્જન કરવા સમજાવવાની જવાબદારી સોંપાઈ

સુરત, : સુરતના વિવિધ વિસ્તારોમાં સ્થાપિત દશામાની મૂર્તિના વિસર્જન માટેની યાત્રાને પોલીસ કોરોનાને લીધે મંજૂરી આપશે નહીં. આયોજકો દશામાની મૂર્તિનું વિસર્જન નદી, દરિયા કે કૃત્રિમ તળાવોમાં કરી શકશે નહીં. આયોજકો ઘરે જ મૂર્તિનું વિસર્જન કરે તે અંગે સમજાવવાની જવાબદારી દરેક પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈને સોંપાઈ છે.

પોલીસ સૂત્રો દ્વારા પ્રાપ્ત થતી વિગતો મુજબ દશામાંના વ્રત દરમિયાન સ્થાપવામાં આવેલી દશામાંની મૂર્તિનું વિસર્જન દર વર્ષે વિસર્જન યાત્રા કાઢીને નદી, દરિયા કે મહાનગરપાલિકા દ્વારા તૈયાર કરાયેલા કૃત્રિમ તળાવોમાં કરવામાં આવે છે. જોકે, હાલની કોરોનાની સ્થિતિને પગલે સુરત પોલીસે આ વર્ષે આગામી 17 અને 18 ઓગષ્ટ દરમિયાન દશામાની મૂર્તિનું વિસર્જન નદી, દરિયા કે કૃત્રિમ તળાવોમાં નહીં થાય અને વિસર્જન યાત્રા પણ નહીં કાઢવામાં આવે તે માટે તેમજ આયોજકો મૂર્તિનું વિસર્જન ઘરે જ કરે તે સમજાવવાની જવાબદારી જે તે પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈને સોંપી છે. આ વર્ષે મહાનગરપાલિકા પણ કૃત્રિમ તળાવનું નિર્માણ કરવાની નથી અને કુદરતી સ્ત્રોતોમાં વિસર્જન પર અગાઉથી જ પ્રતિબંધ છે.

સુરત શહેર પોલીસના વિશેષ શાખાના એસીપી પી.એલ.ચૌધરીએ આ સંદર્ભે તમામ પીઆઈને પત્ર દ્વારા જાણ કરી છે. સાથે તેમણે દરેક પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈને વિસર્જનના દિવસે નદી કિનારે, દરિયા કિનારે તેમજ અન્ય જળસ્ત્રોત્રો ઉપર તથા મહાનગરપાલિકા દ્વારા અગાઉ બનાવેલા કૃત્રિમ તળાવોની જગ્યાએ પૂરતો પોલીસ બંદોબસ્ત રાખવા જણાવ્યું છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s