ઓલપાડના સેલુત, ભાડુંત ગામમાં ડાંગરના પાકને પાણી નહી મળતા મોરચો

– 400 વિંઘા જમીનમાં ડાંગરનું વાવેતર થયું છેઃ  વરસાદ નથી અને સિંચાઇનું પાણી પુરતા પ્રમાણમાં
મળતું નથી

      સુરત


સુરત જિલ્લાના ઓલપાડ તાલુકાના છેવાડાના સેલુત અને ભાડુત ગામમાં
400 વિંઘા જમીનમાં વાવેતર ડાંગરના પાકને સિંચાઇના
પાણી નહીં મળતા ખેડુતોએ આજે મોરચો કાઢીને સિંચાઇ અધિકારીને રજુઆત કરી હતી.

<

p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom:.0001pt;line-height:12.1pt;”>આ વર્ષે વરસાદ ઓછો વરસ્યો હોવા છતા ખેડુતોએ મહા મહેનતે
ડાંગરની રોપણી તો કરી દીધી છે. પરંતુ વરસાદ નહીં વરસવાના કારણે સિંચાઇના પાણી પર
આધાર રાખવો પડતો હોવાથી ટેલ પરના ગામોની હાલત કફોડી થઇ ગઇ છે. આજે ઓલપાડના ભાડુંત
, સેલુત ગામના ખેડુતોએ સિંચાઇ અધિકારીને રજુઆત કરી હતી કે અમારા
આ બન્ને ગામોમાં400 વિંઘા જમીનમાં ડાંગરનો પાકનું વાવેતર કર્યુ છે. પરંતુ હાલની
સ્થિતિમાં નહેરના પાણી પર જ આધાર રાખવો પડે છે. અને હાલ એવી સ્થિતિ છે કે નહેરોમાં
ઝાડી ઝાખરા વધુ હોવાથી પુરતા પ્રમાણમાં પાણી આવતુ નથી. કુંકણી ગામ સુધી ફુલ
ફોર્સમાં પાણી આવે છે. ત્યારબાદ ધીમુ થઇ જતુ હોવાથી ખેડુતો મુશ્કેલીમાં મુકાઇ તેમ
છે. આ રજુઆતના પગલે સિંચાઇ અધિકારીએ આગામી દિવસોમાં હિટાચી કે પછી જેસીબી મુકીને
નહેર સાફ કરીને પાણીની વ્યવસ્થા કરવાની ખાતરી આપી હતી. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s