એકલવાયા જીવનથી કટાંળીને યુવાનનો અને ટીબીથી કંટાળીને પ્રૌઢનો આપઘાત

    સુરત :

ઉધનામાં
આપઘાતનાં બે બનાવમાં યુવાને એકલવાયા જીવનથી કટાંળીને અને પ્રૌઢે ટીબીની બિમારી કટાંળીને
આપઘાત કર્યો હતો.

<

p class=”12News”>પોલીસ
સુત્રો પાસેથી મળેલી વિગત મુજબ મૂળ મહારાષ્ટ્રના અકોલાના વતની અને હાલમાં ઉધનામાં
જલારામ નગરમાં રહેતા
41 વર્ષના વિનોદ જીવનરાવ દેશમુખે ઘરમાં છતના હુક સાથે દોરી બાંધી ગળે ફાંસો
ખાધો હતો. વિનોદે એકલવાયા જીવનથી કટાંળી આ પગલુ ભર્યુ હતુ. તે મોટા ભાઇ સાથે
શેરડીના રસની લારી પર કામ કરતો હતો. બીજા બનાવમાં ઉધનામાં ભીમનગરમાં રહેતા
55 વર્ષના અશોકભાઇ રૃગુનાથભાઇ સિરસાઠે ગઇ કાલે રાતે ઘરમાં પંખા સાથે દોરી
બાંધી ગળે ફાંસો ખાધો હતો. તે છેલ્લા ઘણા સમયથી ટી.બીની બિમારીથી પીડાતા હતા.
તેનાથી કટાંળી જઇને આ પગલુ ભર્યુ હતુ. આ 
બંને બનાવ અંગે ઉધના પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s