સિવિલના પોસ્ટમોર્ટમ રૃમના મૃતદેહો અંતિમક્રિયા માટે સોંપવા કવાયત

પોલીસની
આળસને લીધે પોસ્ટમોર્ટમ રૃમ મૃતદેહોથી ઉભરાયો હતાઃ
10 મૃતદેહનો નિકાલ કરવા કાર્યવાહી શરૃ

        સુરત :

નવી
સિવિલમાં પોસ્ટમોર્ટમ રૃમ મૃતદેહોથી ઉભરાયા બાદ છેવટે તંત્રએ મૃતદેહોને
અંતિમક્રિયા માટે સોંપવાની કામગીરી શરૃ કરી છે. હાલમાં અહી
10 મૃતદેહો
અંતિમક્રિયાની વાટ જોઇ રહ્યા છે.

સુરત શહેરના
વિવિધ વિસ્તારોમાં મેડિકલ લીગલ કેસમાં (એમ.એલ.સી) મૃતદેહને વિવિધ પોલીસ મથકના પોલીસ
સિવિલ કે સ્મીમેરના પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલે છે.પ્રક્રિયા બાદ તેજ દિવસે પરિવાર-સબંધી
મૃતદેહ લઇ જાય છે. પણ વાલી વારસો નથી તેવા મૃતદેહો
4થી 7 દિવસ અહી રખાય છે.

વિવિધ
પોલીસ મથકની હદમાંથી મળેલા
12થી 15 મૃતદેહનું પાછલા દિવસોમાં પોસ્ટમોર્ટમ કરાવાયા
બાદ તે મૃતદેહો હજુ અહી જ છે. પોલીસે અંતિમવિધી માટે સોંપવાની કામગીરી કરી નથી.
ઉપરાંત સિવિલમાં નોન એમ.એલ.સી કેસના સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ બાદ
8 મૃતદેહને અહી રખાયા હતા કે જેમનું વારસ નહોતું. જેને પગલે પોસ્ટમોર્ટમ
રૃમમાં દુર્ગંધ ફેલાવા લાગી છે. ખુદ ડોકટરો પણ હેરાન ગયા છે પોલીસને મૃતદેહોને
અંતિમક્રિયા માટે ઝડપથી આપવા જાણ કરી છે.

<

p class=”12News”>દરમિયાન
આજે સાંજે એમ.એલ.સી કેસના
6 અને નોન એમ.એલ.સી કેના 4 મૃતદેહની અંતિમ ક્રિયા કે
નિકાલ કરવાની કામગીરી તંત્ર દ્વારા શરૃ કરાઇ હતી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s