કૃષિ ગ્રામીણ બેન્કની ચૂંટણીમાં ડીરેકટર પદે ઓલપાડના બલકસનો યુવાનો વિજેતા

   સુરત

કૃષિ
ગ્રામીણ વિકાસ બેન્ક ગુજરાત ના સુરતના ડીરેકટર પદ માટે યોજાયેલી ચૂંટણીમાં ઓલપાડના
નવયુવાનનો ત્રણ મતે વિજય થયો છે. આ ચૂંટણીમાં ભાજપ વર્સિસ ભાજપ વચ્ચે જ ચૂંટણી જંગ
ખેલાયો હતો.

<

p class=”12News”>એગ્રીકલ્ચર
એન્ડ રૃરલ ડેવલપમેન્ટ બેન્ક ઓફ ગુજરાત (કુષિ ગ્રામીણ વિકાસ બેન્ક ગુજરાત)ના
19 પૈકી 12 બેઠકો પર સતાધારી પક્ષ ભાજપના સહકારી આગેવોનો ડીરેકટર તરીકે બિનહરીફ
ચૂંટાઇ આવ્યા હતા. જયારે સુરત
, બનાસકાંઠા, સુરેન્દ્વનગર, મહેસાણા અને ખેડા પાંચ બેઠકો પર
ચૂંટણી યોજવાનું નક્કી થયુ હતુ. સુરત બેઠક પરથી બળવતસિંહ સોંલકીની સામે ઓલપાડના
બલકસના નવયુવાન જીગ્નેશ ઠાકોર વચ્ચે ચૂંટણી યોજાઇ હતી. જેમાં સુરત અને તાપી
જિલ્લાના ૧૫ મતદારો હતા. ચૂંટણીમાં બળવતસિંહને
6 અને
જીગ્નેશને
9 મતો મળ્યા હતા. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે અગાઉ આ
બેન્કના ડીરેકટર તરીકે જીગ્નેશના પિતા જ ચૂંટાતા હતા. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s