સુરતમાં કોરોનાનાં નવા પાંચ અને મ્યુકોર માઇકોસિસનો એક કેસ

        સુરત :

<

p class=”12News”>આરોગ્ય
વિભાગ પાસેથી મળેલી વિગત મુજબ  કોરોનામાં
શુક્રવારે સિટીમા નવા
4 કેસ છે. જેમાં વરાછા એમાં 1, કતારગામમાં2 અને લિંબાયત ઝોનમાં  1 કેસ છે. જયારે બાકીના તમામ ઝોનમાં એક પણ કેસ નોંધાયા નથી.  અત્યાર સુધીમાં સિટીમાં કુલ કેસ 111,416 અને  મૃત્યુઆંક 1629  છે. જીલ્લામાં નવો 1 કેસ મળી કુલ કેસ32,095 અને મૃત્યુઆંક 485 છે.  સિટી-ગ્રામ્ય મળીને કુલ
કેસનો આંક 
143,511
અને  મૃત્યુઆંક
2114  છે. સિટીમાં 
આજે 
5
મળી 
109,743 અને
ગ્રામ્યમાં
1 
સાથે 
31,607
મળીને કુલ  
141,350
દર્દીઓ સાજા થયા છે.  સિવિલમા
4 અને  સ્મીમેરમાં 2દર્દીની હાલત ગંભીર છે. જયારે આજે મ્યુકોર માઇકોસિસમાં સ્મીમેરમાં વધુ 1 દર્દી મળી 4 દર્દી સારવાર હેઠળ છે. અત્યાર સુધીમાં
સિવિલમાં
43 અને સ્મીમેરમાં 25 મળી કુલ
68 દર્દીઓ મોતને ભેટયા છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s