પોલીસ મથકોમાં જપ્ત વાહનો માટે શહેરના છેવાડે પ્લોટ ફાળવવા વિચારણા


મ્યુનિ.-
પોલીસ તંત્ર વચ્ચે સંકલન માટે નોડલ ઓફિસર નિમાશેઃ નવી ટી.પી સ્કીમ બને ત્યારે પોલીસ
મથકો માટે પણ જગ્યા ફાળવાશે

        સુરત,

સુરતના પોલીસ સ્ટેશનો દ્વારા
વિવિધ ગુના હેઠળ જપ્ત કરાયેલા વાહનોને જુદા જુદા સ્થળોએ રાખવા માટે શહેર બહાર જગ્યાની
ફાળવણી કરવા માટે કવાયત શરૃ થઈ છે. જપ્ત થયેલા વાહનોના કારણે વારંવાર વિવાદ થઈ રહ્યો
હોવાથી કેટલાક વિસ્તારમાં વાહનો મુકવા પ્લોટ ફાળવવા આયોજન થયું છે.

મ્યુનિ.ની આજની સ્થાયી સમિતિની બેઠકમાં
ઉધના મગદલ્લા રોડ પર ખટોદરા પોલીસ મથકની ટ્રાફિકને અવરોધરૃપ નવજીવન  સર્કલ પાસેની પોલીસ ચોકી ખસેડવા નિર્ણય લેવાયો છે.
વર્ષો પહેલા બનેલી કેટલીક પોલીસ ચોકી રોડ પહોળા થયા બાદ ટ્રાફિક માટે અવરોધક બની છે.
જેથી નવજીવન સર્કલની ચોકી ખસેડાશે, આગામી દિવસોમાં કતારગામની ચોકી ખસેડાશે.  આ પહેલા પીપલોદ ચોકી ખસેડવાનો નિર્ણય લેવાયો છે.
મ્યુનિ. અને પોલીસ તંત્ર વચ્ચે સંકલન માટે નોડલ ઓફિસર પણ નિમાશે.

<

p class=”12News” style=”text-align:justify;”>સ્થાયી અધ્યક્ષે વધુમાં જણાવ્યું
કે, સરકાર સાથેની ચર્ચા બાદ સુરતના પોલીસ મથકોમાં જપ્ત વાહનો ટ્રાફિક સહિત ગંદકીની
સમસ્યા સર્જતા હોવાથી આ વાહનો માટે શહેરના છેવાડાના વિસ્તારમાં પ્લોટ ફાળવવા આયોજન
થયું છે. વધુમાં આગામી દિવસોમાં સુરત મ્યુનિ. વિસ્તારમા ંજે ટીપી સ્કીમ બનશે તે ટીપી
સ્કીમમાં અન્ય સુવિધાની જેમ પોલીસ મથક માટે જગ્યા ફાળવાશે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s