પુરા પૈસા ભરી દીધા બાદ પણ આવાસ ન ફાળવાતા લાભાર્થીઓની હાલત કફોડી


રૃંઢ
-વેસુના આવાસના લાભાર્થીઓને બેંકના હપ્તા સાથે હવે ઘરના ભાડા પણ ભરવા પડે છે ઃ કમિશ્નર
અને કોન્ટ્રાકટરનો હુરીયો બોલાવાયો

        સુરત,

સુરત મ્યુનિ.એ 2018માં ડ્રો કરીને
પ્રધાન મંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ રૃંઢ-વેસુમાં આવાસ ફાળવીને બેંક લોન કરી પૈસા પણ લઈ
લીધા હતા. 660 લાભાર્થીઓને પાલિકાએ 2019માં આવાસ ફાળવવા માટે કહ્યું હતું પરંતુ 2021
અડધું પુરૃ થયાં છતા ંહજી કબ્જો મળ્યો નથી. જેને પગલે લાભાર્થીઓએ આજે મ્યુનિ. કચેરીમાં
મોરચો માંડી કમિશ્નર અને કોન્ટ્રાકટરની હાય..હાય બોલાવી હતી.

સુરત મ્યુનિ.ના આવાસ લેવા માટે લોકો
પડાપડી કરી રહ્યાં છે તો બીજી તરફ કેટલાક કોન્ટ્રાક્ટરોની બેદરકારીથી લોકોની હાલત કફોડી
બની છે. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ ટીપી સ્કીમ નંબર 28 ફાઈનલ પ્લોટ નંબર 32 રૃંઢ-
વેસુ ખાતે 60 આવાસ બનાવીને 2018માં ડ્રો કરી ફલેટ નંબર સાથે આવાસની ફાળવણી કરી હતી.
અને 2019માં કબ્જો સોંપી દેવા બાહેધરી આપી હતી. પાલિકાએ આવાસ ફાળવ્યા બાદ લાભાર્થીઓએ
બેંક લોન કરીને આવાસના પૈસા પાલિકામાં જમા કરાવી દીધા હતા.

પરંતુ સને-2021ના આઠ માસ થઈ ગયાં
હોવા છતાં આવાસની કામગીરી પુરી થઈ નથી અને હજી છ માસ જેટલી કામગીરી બાકી છે. આ અંગે
લાભાર્થીઓએ વારંવાર રજુઆત કરી હોવા છતાં કોઈ નિરાકરણ ન આવતાં લાભાર્થીઓ આજે પાલિકા
કચેરીમા મોરચો લાવીને પાલિકા કમિશ્નર અને કોન્ટ્રાક્ટરની હાય હાય બોલાવી હતી. લાભાર્થીઓએ
આક્ષેપ કર્યો હતો કે  કોન્ટ્રાક્ટર કટીશ કંસ્ટ્રક્શન
દ્વારા કામગીરી મંદગતિએ થઇ રહી છે.

<

p class=”12News” style=”text-align:justify;”>કોવિડના કારણે લોકોના નોકરી ધંધા
ઠપ્પ છે તેની સામે લોકોએ બેંકની લોનના હપ્તા ભરવા પડી રહ્યાં છે અને તેઓ હાલ ભાડાના
ઘરમાં રહે છે તેનું ભાડું પણ ભરવું પડી રહ્યું છે.  લાભાર્થીઓને બેવડો આર્થિક ફટકો પડી રહ્યો હોવા છતાં
પાલિકા તંત્ર કોઈ પગલાં ભરતી નથી. આવા સમયે કોન્ટ્રાક્ટર અને પાલિકાની ભુલના કારણે
મુશ્કેલીમાં મુકાયેલા લાભાર્થીઓને પાલિકાએ આર્થિક વળતર આપવું જોઈએ તેવી માગણી કરી છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s