ધો-12 સાયન્સના રિઝલ્ટથી અસંતુષ્ટ 15 વિદ્યાર્થીની 12 ઓગસ્ટથી પરીક્ષા


– માસ
પ્રમોશનના આધારે મળેલી માર્કેશીટ વિદ્યાર્થીઓએ શિક્ષણ બોર્ડમાં જમા કરાવી દીધી

    સુરત

સુરત
શહેર અને જિલ્લામાંથી ધોરણ-૧૨ સાયન્સના ૧૫ વિદ્યાર્થીઓએ પરિણામથી નાખુશ થઇને બોર્ડમાં
જમા કરાવી દેતા આ વિદ્યાર્થીઓની આગામી ૧૨ મી ઓગસ્ટ થી પરીક્ષા શરૃ થનાર છે.

આ વર્ષે
કોરોનાના કારણે ધોરણ-૧૦ અને ૧૨ બન્ને બોર્ડની પરીક્ષા રદ કરી દઇને માસ પ્રમોશન
આપવામાં આવ્યુ હતુ.આ માસ પ્રમોશનના કારણે જે વિદ્યાર્થીઓને અસંતોષ હોય કે મારુ આના
કરતા પરીક્ષા આપતે તો પરિણામ સારુ આવશે.તેવા વિદ્યાર્થીઓ માટે બોર્ડ દ્વારા અલગ
પરીક્ષા લેવાનું નક્કી કરાયુ હતુ. આ વિદ્યાર્થીઓએ પરિણામ બોર્ડમાં જમા કરાવવાનું
હતુ.

<

p class=”12News”>સુરત શહેર
અને જિલ્લામાંથી ધોરણ-૧૨ સાયન્સના ૧૫ વિદ્યાર્થીઓએ માર્કશીટ બોર્ડમાં જમા કરાવી દેતા
આ વિદ્યાર્થીઓની આગામી ૧૨ મી ઓગસ્ટ થી પરીક્ષા શરૃ થનાર છે. આ ૧૫ વિદ્યાર્થીઓમાં આશાદીપ
સ્કુલના પાંચ
, ડી.ડી.રાદડીયા વિદ્યાલય કતારગામ, એસ.ઇ.એમ હાઇસ્કુલ ઉધના
ના બે
, વી.ડી.દેસાઇ, સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ
વેડરોડ
, વશિષ્ઠ વિદ્યાલય, જય અંબે એલ.એચ.રોડના
એક મળીને પંદર વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા લેવાશે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s