3 નવા કેસ સાથે મ્યુકોર માઇકોસિસમાં એકનું મોત : કોરોનાના ૩ કેસ

– કોરોનાના
ત્રણેય કેસ સુરત સિટીમાં
: ગ્રામ્યમાં ઝીરો કેસ : વધુ 8
દર્દીને ડિસ્ચાર્જ મળ્યો

        સુરત :

સુરતમાં
મ્યુકોર માઇકોસીસમાં એક દર્દીના મોત સાથે નવા ત્રણ દર્દી દાખલ થયા છે અને ત્રણની સર્જરી
કરવામાં આવી છે.જયારે કોરોનામાં સિટીમાં નવા ત્રણ અને ગ્રામ્યમાં ઝીરો કેસ નોંધાયા
છે.

<

p class=”12News”>આરોગ્ય
વિભાગ પાસેથી મળેલી વિગત મુજબ 
કોરોનામાં  મંગળવારે સિટીમા નવા
3 કેસ છે. જેમાં વરાછા
એમાં
1,લિંબાયતમાં 1 અને અઠવા
ઝોનમાં 
1 કેસ છે.
જયારે બાકીના તમામ ઝોનમાં એક પણ કેસ નોંધાયા નથી. 
અત્યાર સુધીમાં સિટીમાં કુલ કેસ
111,404 અને  મૃત્યુઆંક 1629  છે. જીલ્લામાં નવા 0 કેસ
મળી કુલ કેસ
32,094 અને મૃત્યુઆંક 485
છે.  સિટી-ગ્રામ્ય મળીને કુલ કેસનો
આંક 
143,495
અને  મૃત્યુઆંક
2114  છે. સિટીમાં 
આજે 
5
મળી 
109,729 અને
ગ્રામ્યમાં
3 
સાથે 
31,601
મળીને કુલ  
141,330
દર્દીઓ સાજા થયા છે.  સિવિલમાં
6 અને  સ્મીમેરમાં ૨દર્દીની હાલત
ગંભીર છે. જયારે સોમવારે મ્યુકોર માઇકોસિસમાં નવી સિવિલમાં એક દર્દીનું સારવાર
દરમિયાન મોત થયુ હતુ.જયારે સિવિલમાં ઇ.અને.ટી વિભાગના ડોકટરે બે સર્જરી કરી
છે.સ્મીમેરમાં વધુ
3 દર્દી મળી 8 દર્દી
સારવાર હેઠળ છે.ત્યાં એક સર્જરી કરવામાં આવી છે. અત્યાર સુધીમાં સિવિલમાં
43 અને સ્મીમેરમાં 25 મળી કુલ 68
દર્દીઓ મોતને ભેટયા છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s