સુરત: પાલ આરટીઓ કેમ્પસમાં ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ આપવા આવેલા અરજદારે કાર પાર્ક કાર પર ચડાવી દીધી

સુરત,તા.4 ઓગસ્ટ 2021,બુધવાર

સુરત પાલ સ્થિત આરટીઓના ડ્રાઇવિંગ ટ્રેક પર ટેસ્ટ આપવા આવેલાં એક અરજદારે ટેસ્ટ પહેલાં જ કાર કચેરીના કેમ્પસમાં પાર્ક થયેલી કાર ઉપર ચડાવી દીધી હતી. આજે સવારે આ ઘટના બની હતી.

શીખાઉ અરજદાર આ કાર અકસ્માતને કારણે કારની ટેસ્ટ આપવામાંથી બાકાત રહી ગયો છે. પરંતુ આ અકસ્માતને કારણે ઓડી અને ટેસ્ટ માટે મેળવાયેલી અલ્ટો કારણે મોટુ નુકશાન થયું છે. ઓડી કાર આરટીઓ કચેરીએ બાકી ટેક્સની વસૂલાત માટે કબજે લઇને કેમ્પસમાં પાર્ક કરી હતી, એમ સૂત્રોએ કહ્યું હતું.

ખાસ બાબત એ છે કે, ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ આપવા આવેલા અરજદારે અન્ય અરજદાર પાસે વિનંતી કરીને કાર મેળવી હતી. આ ઘટનાને કારણે કાર લઇને આવેલાં અરજદાર પણ ડ્રાઇવિંગ ટ્રેક પર ટેસ્ટ આપી શકે તેવી સ્થિતિમાં નથી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s