કોરોનાકાળમાં 20 હજારથી વધુ લોકોને દાંતમાં તકલીફ ઉભી થઇ

– દિવસમાં
બે વાર બ્રશ
કરવા સુચનઃ સિવિલમાં નેશનલ ઓરલ હેલ્થ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત કિટ વિતરણ
કાર્યક્રમ યોજાયો

        સુરત :

સુરત
નવી સિવિલ હોસ્પિટલના દાંત વિભાગની ઓ.પી.ડી ખાતે આજે સવારે ઓરલ હેલ્થ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત
ઓરલ હેલ્થ અવેરનેસ અને ઓરલ હાયજીન કિટ વિતરણ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો.  કોરોના કાળમાં દાંતની તકલીફ ધરાવતા
20,000 દર્દીઓ સારવાર માટે
સિવિલમાં આવ્યા હતા.

<

p class=”12News”>દાંત
વિભાગના વડા ડો.ગુંણવત પરમારે કહ્યુ કે દાંત વિભાગની ઓ.પી.ડીમાં સારવાર માટે આવેલા
તમામ દદીઓને ઓરલ હાયજીન કિટ વિતરણ કરવામાં આવ્યુ હતુ. આ પ્રંસગે તબીબી અધિક્ષક
ડો.ગણેશ ગોવેકર
, આર.એમ.ઓ ડો.કેતન નાયક તથા ડોકટરો, સ્ટાફ અને દર્દી
તથા તેમના સંબંધી હાજર રહ્યા હતા. કઇ રીતે બ્રશ કરવુ અને તેના ફાયદા અંગે  સમજણ અપાઇ હતી. ઓરલ એટલે મોઢું એ દરેક રોગોની
એન્ટ્રી છે.મોઢાની સંભાળ રાખવા સાથે બે સમય બ્રશ કરવાથી શરીરમાં જીવાણું જતા અટકે
સાથે સાથે દાંતમાં થતી તકલીફ પણ અટકી શકે છે. નોધનીય છે કે સિવિલમાં વર્ષ
2019માં દાંતની વિવિધ તકલીફથી પીડાતા 36606 દર્દી દાંતની
ઓ.પી.ડીમાં સારવાર માટે આવ્યા હતા.જોકે કોરોના કાળમાં દાંત દર્દી સંખ્યામાં ઘટાડો
થયો હતો. જેમાં વર્ષ
2020માં 13,454
અને
2021માં  અત્યાર
સુધીમાં
7500 જેટલા દર્દી સારવાર માટે આવ્યા હોવાનું જાણવા
મળે છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s