સુરત: 4 થી ઓગષ્ટ ‘સુરત મહાનગરપાલિકા કક્ષાનો એક તથા જિલ્લાના ત્રણ તાલુકા મથકોએ ‘નારી ગૌરવ દિવસ’ના કાર્યક્રમો યોજાશે

સુરત,તા.03 ઓગષ્ટ 2021,મંગળવાર

તા.૪થી ઓગષ્ટના રોજ સુરત મહાનગરપાલિકાના એલ.પી.સવાણી, પરફોર્મીગ આર્ટ સેન્ટર, અડાજણ ખાતે ‘‘નારી ગૌરવ દિન’’નો કાર્યક્રમ યોજાશે. જયારે બારડોલીના ટાઉન હોલ ખાતે , મહુવા તાલુકાના અસ્મિતા ભવન હોલ અને માંગરોળ ખાતે બી.આર.સી.ભવન ખાતે નારી ગૌરવ દિન મહિલા ઉત્કર્ષના કાર્યક્રમો યોજાશે.

આ કાર્યક્રમોમાં મહિલા ઉત્કર્ષ યોજના હેઠળ જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી દ્વારા સમગ્ર જિલ્લાની 400 સખીમંડળોની 4000 બહેનોને રૂા.ચાર કરોડની વગર વ્યાજની લોન સહાય એનાયત કરાશે. જયારે મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં 100 સખીમંડળોની 1000 બહેનોને રૂા.એક કરોડની વગર વ્યાજની લોન સહાય એનાયત કરાશે. વ્હાલી દીકરીઓને વધામણા કિટ્સ, વ્હાલી દીકરી યોજનાના હુકમોનું વિતરણ પણ આ કાર્યક્રમ દરમિયાન કરવામાં આવશે.આ સાથે જબારડોલી તાલુકાના સમથાણ અને સુરાલી ગામની આંગણવાડી, મહુવા તાલુકાની કરચેલીયા-1, 2, તથા શેખપુર અને ઝેરવાવરા ગામની આંગણવાડીઓના લોકાર્પણ પણ કરવામાં આવશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s