સુરત સિટીમાં એકમાત્ર કોરોના કેસ રાંદેરમાં : ગ્રામ્યમાં એક કેસ

 

– મ્યુકોર
માઇકોસિસમાં એક દર્દી દાખલ
: એક સર્જરી થઇ

        સુરત :

સુરતમાં
કોરોનામાં સિટીમાં એક અને ગ્રામ્યમાં એક મળી નવા બે કેસ નોંધાયા છે. જ્યારે મ્યુકોર
માઇકોસીસમાં એક દર્દી દાખલ થયો છે અને એકની સર્જરી કરવામાં આવી છે.

<

p class=”12News”>આરોગ્ય
વિભાગ પાસેથી મળેલી વિગત મુજબ 
કોરોનામાં  સોમવારે સિટીમા નવા
1 કેસ છે. જે પણ રાંદેર
ઝોનમાં  છે. જયારે બાકીના તમામ ઝોનમાં એક
પણ કેસ નોધાયા નથી.  નવા
1 કેસ સાથે કુલ કેસ 111,401 અને  મૃત્યુઆંક 1629  છે. જીલ્લામાં નવા1 કેસ
મળી કુલ કેસ
32,094 અને મૃત્યુઆંક 485
છે.  સિટી-ગ્રામ્ય મળીને કુલ કેસનો
આંક 
143,495
અને  મૃત્યુઆંક
2114  છે. સિટીમાં 
આજે 
4
મળી 
109,724 અને
ગ્રામ્યમાં
0 
સાથે 
31,598
મળીને કુલ  
141,332
દર્દીઓ સાજા થયા છે.  સિવિલમાં
6 અને  સ્મીમેરમાં 2દર્દીની હાલત ગંભીર છે. જયારે સોમવારે મ્યુકોર માઇકોસિસમાં નવી સિવિલમાં
નવો એક દર્દી મળી
21 દર્દી સારવાર હેઠળ છે. સિવિલમાં
ઇ.અને.ટી વિભાગના ડોકટરે એક સર્જરી કરી છે. અત્યાર સુધીમાં સિવિલમાં
42 અને સ્મીમેરમાં 25 મળી કુલ 67
દર્દીઓ મોતને ભેટયા છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s