સુરત: પાલિકાના સેવા સેતુમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સના ધજાગરા


– પાલિકા તંત્ર સજ્જ ત્રીજી લહેરને આમંત્રણ આપતી હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાયા

સુરત,તા.02 ઓગષ્ટ 2021,સોમવાર

સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા આજથી કાર્યક્રમ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. સેવા સેતુનો આ કાર્યક્રમ બીજી લહેરને આમંત્રણ આપતો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. સોશિયલ ડિસ્ટન્સના ધજાગરાને કારણે સંક્રમણ વધી શકે તેવી ભીતિ છે.

ઓગસ્ટ મહિનાની શરૂઆત સાથે સુરત મહાનગરપાલિકાએ વિવિધ કાર્યક્રમો જાહેર કર્યા છે. સુરતના લોકોને વિવિધ સુવિધા એક જ સ્થળેથી મળી રહે તે માટે આજથી સેવા સેતુ નો કાર્યક્રમ જાહેર કરાયો છે. મહાનગર પાલિકાના તમામ ઝોનમાં સેવા સેતુ નો કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. પરંતુ લોકો પાસે કોરોના નિયમનો પાલન કરાવતી મહાનગરપાલિકા ગાઈડ લાઈન ભૂલી રહી છે. આજના તમામ જુગના સેવાસેતુ કાર્યક્રમમાં લોકોની ભારે ભીડ ભેગી થઈ રહી છે. જેમાં માસ અને લોકોએ પહેર્યા ન હોવાનું જોવા મળી રહ્યું છે. આટલું જ નહીં પરંતુ નાની જગ્યામાં મોટા લોકો ભેગા થઇ જતાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જળવાતું નથી. જેના કારણે હાલ ઘટી રહેલું સંક્રમણ વધી જાય તેવી શક્યતા નકારી શકાતી નથી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s