પાંચ માસ બાદ સિવિલમાં શનિવારે કોરોનાનો એકેય દર્દી દાખલ ન થયો


– એપ્રિલ
માસમાં સિવિલની ત્રણ બિલ્ડિંગમાં 1400 દર્દી દાખલ હતા જ્યારે હાલ માત્ર 10 દર્દી
સારવાર હેઠળ છે

 સુરત :

સુરત
સીટીમાં બીજી લહેરમાં કોરોનાના કેસમાં એકદમ ઘટાડો થયો છે.  છેલ્લા પાંચ માસમાં સૌ પ્રથમ વખત શનિવારે  નવી સિવિલની કોવિડ હોસ્પિટલમાં એક પણ દર્દી વોર્ડમાં
દાખલ કરવામાં આવ્યો ન હોવાથી તંત્રએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.

સુરતમાં કોરોનાના બીજા ફેઝમાં
એપ્રિલ માસમાં કોરોનાના કેસોમાં અને મૃત્યુ આંકમાં વધારો થયો હતો. એપ્રિલ માસમાં નવી
સિવિલ ખાતે 10 માળની કોવિડ હોસ્પિટલ
કિડની બિલ્ડિંગ અને નવી
સિવિલની જૂની બિલ્ડિંગ એમ ત્રણેય બિલ્ડીંગ થઈને 1400 જેટલા દર્દી વોર્ડમાં સારવાર લઇ
રહ્યા હતા.  સિવિલ હોસ્પિટલના ગેટ પણ બંધ કરવાનો
વારો આવ્યો હતો. ત્યારબાદ કોરોનાના કેસમાં ધીરે ધીરે ઘટાડો થતા હાલમાં એકદમ કેસ ઘટી
ગયા છે. મહત્વની વાત એ છે કે સિવિલની કોવિડ હોસ્પિટલમાં પાંચ માસ પછી શનિવારે કોરોનાનો
એક પણ દર્દી વોર્ડમાં દાખલ થયો ન હતો. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s