ગ્રે ડિલિવરીમાં શહેર બહારના ફેરા માટેપણ સમાન ભાડાથી ટેમ્પો ચાલકોમાં અસંતોષ

-શહેરમાં ગ્રેના એક તાકાનું ભાડું રૃા.૮થી૯ છે ઃ પીપોદરા, સાયણ, કીમથી માર્કેટમાં ડિલિવરી માટે દિવસમાં બે જ ફેરા મારી શકાય છે

         સુરત,  

છેલ્લા
ચારેક દિવસથી વેપારીઓએ ખરીદી શરૃ કરતાં ટેમ્પાચાલકોના માર્કેટના ફેરાઓ વધી ગયા છે.
ગ્રેની ડીલેવરીઓ સીધી મિલોમાં પણ થઈ રહી છે. ગ્રેના એક તાકાનું ભાડું શહેરમાં
8થી 9 રૃપિયા છે, જ્યારે શહેરની બહારના એકમોમાંથી આવતાં તાકાઓ
માટે પણ એટલું જ ભાડું મળે છે. જે અંગે અસંતોષ છે.

પીપોદરા, સાયણ, કીમ અને આસપાસના વિસ્તારમાંના વિવિગના એકમોમાંથી રોજેરોજ મોટાં જથ્થામાં
ગ્રે તાકાઓ કાપડ બજારમાં લાવવામાં આવે છે. ગ્રેની ડીલેવરી સાથે સંકળાયેલા ટેમ્પા
ચાલકોને શહેરમાં ફેરા મારતાં ટેમ્પા ચાલકોને જેટલું ભાડું ચૂકવવામાં આવે છે
,
તેટલું જ ચૂકવવામાં આવે છે, એવી ફરિયાદ એક
ટેમ્પાચાલકની હતી.

શહેર
બહાર આવેલા એકમોમાંથી ગ્રેના તાકાઓ જથ્થો સીધો કાપડ માર્કેટ લાવવામાં આવે છે અને
ત્યાંથી બારોબાર મિલોમાં પહોંચાડવામાં આવે છે. ૭૦ ટકા જેટલો માલ મિલોમાં જાય છે
જ્યારે
30
ટકા જેટલો માલ વેપારીઓ દુકાનોમાં ચેકિંગ માટે મંગાવે છે. પીપોદરા
, સાયણ કે કીમથી માર્કેટના માત્ર બે જ ફેરા આખા દિવસ દરમિયાન થઈ શકે છે.

મંદી
આવે ત્યારે
, ખાસ કરીને વેપારીઓ દ્વારા ગ્રેની ખરીદી અટકાવવામાં આવે ત્યારે ટેમ્પા
ચાલકોના ફેરાઓ એકદમ ઓછાં થઈ જાય છે. જોકે
, છેલ્લાં ચારેક
દિવસથી વેપારીઓ દ્વારા ખરીદી સારા એવા પ્રમાણમાં થઈ હોવાથી ટેમ્પાના ફેરાઓ વધી
ગયાં છે. ઘરનું ભાડું બેંકના હપ્તા
, ડીઝલનો ખર્ચ અને મજૂરીનો
સરવાળો કર્યા પછી ટેમ્પાચાલકોના હાથમાં ખૂબ નજીવી રકમ રહે છે.

<

p class=”MsoNormal”> 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s