સુરતના નેચરપાર્કમાં હવે સફેદ વાઘ અને સિલ્વર કબૂતર જોવા મળશે

એનીમલ એક્ષ્ચેન્જ પ્રોગ્રામ હેઠળ રાજકોટ ઝુથી લવાયા, હોગ ડિયરની જોડી પણ
લવાશેઃ  સુરતથી દિપડાની જોડી
, સ્પુન બિલાડીની જોડી મોકલાઇ

        સુરત,

સુરત
મહાનગરપાલિકાના સરથાણા નેચર  પાર્કમાં આજે સફેદ
વાઘની એક જોડી રાજકોટથી લાવવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત આગામી દિવસોમાં સુરત મ્યુનિ.ના પ્રાણી
સંગ્રાહલયમાં હોગ ડિયરની જોડી પણ લાવવામાં આવશે.

શહેરોના
પ્રાણી સંગ્રહાલય વચ્ચે એનીમલ એક્ષ્ચેન્જ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત પ્રાણીઓની અદલાબદલી
કરાય છે. તે અંતર્ગત સુરત પાલિકાએ રાજકોટ પ્રાણી સંગ્રાહલ ખાતેથી હાલ આ કાર્યક્રમ
હેઠળ સફેદ વાઘની એક જોડીને મેળવી છે. સાથે સિલ્વર પીજીયનની જોડી પણ સુરત લવાઇ છે.
આગામી દિવસોમાં સરથાણા નેચરપાર્કમાં તે જોવા મળશે.

<

p class=”12News”>તેની
સામે બે દિવસ પહેલા સુરતથી દિપડા અને જળ બિલાડીની જોડી રાજકોટ પ્રાણી સંગ્રહાલયને
અપાઇ હતી. ઉપરાંત સફેદ મોરની જોડી અને સ્પુન બિલની જોડી રાજકોટ મોકલાશે. તેના
બદલમાં સુરતને હોગ ડિયરની બે જોડી મળશે. આમ આગામી દિવસોમાં પાલિકાના પ્રાણી
સંગ્રાહલયમાં  સફેદ વાઘ અને સિલ્વર પીજનની
લોકોના આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનશે. સુરતના તાપી કિનારે સરથાણા ખાતે ૮૧ એકર જમીનમાં
પ્રાકૃતિક ઉદ્યાનમાં વિવિધ જંગલી પ્રાણીએ સાથે સરીસૃપ અને પક્ષીઓ પણ પ્રદર્શન માટે
ખાસ પ્રકારની સુવિધા સાથે ખુલ્લા મુકવામા ંઆવ્યા છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s