સુરતમાં હિલસ્ટેશન જેવો માહોલઃ ઉકાઇ ડેમમાં 16 હજાર ક્યુસેક ઇન્ફ્લો

– શહેર-જિલ્લામાં
હળવાથી મધ્યમ વરસાદઃ
14 કિલોમીટરની ઝડપે પવનો ફુંકાયાઃ તાપમાન 30  ડિગ્રી

      સુરત

સુરત
શહેર અને જિલ્લામાં પવન દેવતાનું વર્ચસ્વ વચ્ચે આજે આખો દિવસ વાદળીયુ હવામાન નોંધાયુ
હતુ.
14 કિલોમીટરની ઝડપે પવનો ફુંકાયા હતા. જ્યારે ઉકાઇ ડેમમાં પણ પાણીની આવક ઘટીને
16,000 કયુસેક થઇ હતી.

ફલંડ
કંટ્રોલના પ્રવકતાના જણાવ્યા મુજબ હવામાન વિભાગ દ્વારા જુલાઇ મહિનાના એન્ડમાં
વરસાદના બદલે પવન પૂરઝડપે ફુંકાવવાની જે આગાહી કરાઇ હતી. તે સાચી પડી હોઇ તેમ
હમણાં દેમાર વરસાદ ઝીંકાશે તેવુ વાતાવરણ બને છે. પરંતુ સામાન્ય ઝાપટા આવીને ચાલ્યા
જાય છે. બીજી તરફ આખો દિવસ મીની વાવાઝોડુ આવ્યુ હોય તેવો
14  કિ.મીની ઝડપે પવન ફુંકાયો હતો. આજે સુરત શહેર
અને જિલ્લામાં સામાન્ય વરસાદ નોંધાયો હતો. જોકે દિવસભર હિલસ્ટેશન જેવું વાતાવરણ
રહ્યું હતું. મહત્તમ તાપમાન
30 ડિગ્રી, લઘુત્તમ 27.5 ડિગ્રી નોંધાયું હતું. ભેજનું પ્રમાણ 82 ટકા અને હવાનું દબાણ 1003.2.૨ મીલીબાર
હતું.દક્ષિણ-પશ્વિમ દિશામાંથી પવનો ફુંકાયા હતા.

<

p class=”12News”>બીજી
તરફ ઉપરવાસના હથનુર ડેમમાંથી પાણી છોડવાનું તબક્કવાર ઘટાડી દઇને
5,000  કયુસેક થઇ છે. બીજી તરફ ઉકાઇ ડેમના કેચમેન્ટમાં
સામાન્ય વરસાદ વરસતા ઉકાઇ ડેમમાં પાણીની આવક ઘટીને
16,000
કયુસેક થઇ છે. જેના કારણે સવારે આઠ વાગ્યે ઉકાઇ ડેમની નોંધાયેલી
324.64 ફૂટ સપાટીમાં 12 કલાકમાં સામાન્ય વધારો થઇને 324.75 ફૂટ થઇ હતી. ઉકાઇ ડેમનુ રૃલલેવલ 33 ફૂટ અને ભયજનક
સપાટી
345 ફૂટ છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s