સુરતમાં ધાર્મિક સ્થળોના સંકુલમાં પણ મચ્છરના બ્રિડીંગ મળતા નોટિસ


902 ધાર્મિક
પ્રિમાઇસીસમાં ચકાસણીઃ 49 બ્રિડીંગ મળ્યા, રૃા.700 ફટકારાયો, 32ને નોટિસ

સુરત,

સુરતમાં રહેણાંક અને કોમર્શયિલ
મિલ્કતો સાથે સાથે હવે ધાર્મિક સ્થળો પરથી પણ મચ્છરના બ્રિડીંગ મળી આવ્યા છે. સુરતમાં
આજે જુદા જુદા ધર્મના 902 ધાર્મિક સ્થળો પર ચકાસણી કરતાં 49 જેટલા બ્રિડીંગ મળી આવ્યા
છે.

ચોમાસા દરમિયાન મચ્છરજન્ય રોગ પર
અંકુશ મેળવવા માટે પાલિકા તંત્રએ રહેણાંક અને કોમર્શિયલ મિલ્કતો સાથે સાથે ખુલ્લા પ્લોટ
અને કોમન પ્લોટમાં બ્રિડીંગ શોધવાની કામગીરી કરી છે. જ્યાંથી  મચ્છરના બ્રિડીંગ મળે તેનો નાશ કરીને નોટીસ આપીને
દંડ વસુલવાની કામગીરી કરવામા આવે છે. અત્યાર સુધી રહેણાંક અને કોમર્શિયલ મિલ્કતોમાં
મચ્છર બ્રિડીંગ શોધતી પાલિકાએ આજે શહેરના જુદા જુદા ધર્મના સ્થળો પર ચકાસણી હાથ ધરી
હતી.

<

p class=”12News” style=”text-align:justify;”>સુરત પાલિકા વિસ્તારમાં વીબીડીસી
વિભાગ દ્વારા 902 જટેલા મંદિર, મસ્જીદ, ગુરૃદ્વારા, ચર્ચમાં 3894 સ્પોટ પર ચેકીગ હાથ
ધર્યું હતું. જેમાંથી 49 જેટલા મચ્છરના બ્રિડીંગ મળી આવ્યા હતા તેનો નાશ કરીને પાલિકાએ
700 રૃપિયાનો દંડ વસુલ કર્યો હતો. આ ઉપરાંત ૩૨ ધાર્મિક સ્થળોને ગંદકી દુર કરવા માટે
નોટીસ આપવામાં આવી છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s