વીમા કંપનીએ ખોટી રીતે કાપેલી મેડીક્લેઈમની રકમ વ્યાજ સહિત વસુલ આપવા હુકમ-સુરત

વીમાદારને ક્લેઈમ ચુકવવા પાત્ર હોવા છતાં વીમા કંપનીએ બે વાર ખોટી રીતે ક્લેઈમની રકમ કાપીને ચુકવતા ગ્રાહક કોર્ટે કાન આમળ્યો

આજથી
પાંચેક વર્ષ પહેલાં વીમાદારના એકવાર નહીં પરંતુ બબ્બેવાર કુલ મેડીક્લેઈમની રકમ
ખોટા કારણોસર કાપી લેનાર વીમા કંપનીની ગ્રાહક સેવામાં ખામી બદલ કાન આમળીને સુરત
જિલ્લા ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમના પ્રમુખ જજ એમ.એચ.ચૌધરી તથા સભ્ય પુર્વીબેન
જોશીએ વાર્ષિક 7 ટકાના વ્યાજ સહિત કુલ કાપેલી રકમ રૃ.8,132
 તથા ફરિયાદ ખર્ચ
અને હાલાકી બદલ રૃ.5 હજાર વીમાદારને ચુકવવા હુકમ કર્યો છે.

નાનપુરા
મક્કાઈપુલ ખાતે શ્રી એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા ફરિયાદી હિમાંશુ એમ.મોદીએ પોતાના તથા
પરિવારના ચાર સભ્યોની ધી ઓરિએન્ટલ ઈન્સ્યુરન્સ કંપની પાસેથી વર્ષ-2013થી રૃ.2.50 લાખની સમએસ્યોર્ડ ધરાવતી મેડીક્લેઈમ પોલીસી ઉતરાવી રિન્યુ કરાવતાં હતા.જે પોલીસી
અમલમાં હોવા દરમિયાન તા.1-2-14ના રોજ કમળાના તાવની અસરને લીધે ફરિયાદી બાથરૃમમાં
પડી જતાં નાક તથા તાળવામાં ફ્રેકચર થતાં સંજીવની હોસ્પિટલમાં ઈન્ડોર પેશન્ટ તરીકે
દાખલ થઈ સારવાર મેળવી હતી.જેથી કુલ રૃ.92,683
નો સારવારનો ખર્ચ થતાં ફરિયાદીએ ક્લેઈમ કર્યો હતો.પરંતુ વીમા કંપનીએ
કુલ ક્લેઈમની રકમમાંથી રૃ.4,799
 ખોટી રીતે કાપીને 85,801નો ક્લેઈમ મંજુર કરીને ચુકવ્યો હતો.

ત્યારબાદ
ફરીયાદીને નાક તથા તાળવાની સર્જરીની જરૃર પડતાં સંજીવની હોસ્પિટલમાં
ફેબુ્રઆરી-14ના દાખલ થઈને સારવાર કરાવતા કુલ રૃ.65,594
ના ખર્ચના ક્લેઈમમાંથી વીમા કંપનીએ 7,128 કાપીને 58,466નો ક્લેઈમ મંજુર કરીને ચુકવ્યો
હતો.આમ વીમા કંપનીએ ફરિયાદીના બંને ક્લેઈમ વખતે ખોટી રીતે કુલ રૃ.11,927
 કાપી લઈને ગ્રાહક સેવામાં ખામી દર્શાવતા ફરિયાદીએ બળવંત શર્મા મારફતે
ગ્રાહક કોર્ટમાં ધા નાખી હતી.

જેની
સુનાવણી દરમિયાન ફરિયાદપક્ષે જણાવ્યું હતું કે વીમાદારને કુલ ક્લેઈમ મળવા પાત્ર
હોવા છતાં વીમા કંપનીએ ખોટા કારણોસર ક્લેઈમ કાપીને ચુકવીને ગ્રાહક સેવામાં ખામી
દર્શાવી છે.જેને ગ્રાહક કોર્ટે માન્ય રાખી ફરિયાદીની ખોટી રીતે કાપી લીધેલી રકમ
વ્યાજ સહિત ચુકવી આપવા વીમા કંપનીને હુકમ કર્યો છે.

<

p class=”12News”> 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s