ખાડીઓની સફાઇ પાછળ ત્રણ વર્ષમાં 1.15 કરોડનો ખર્ચ છતા સમસ્યા યથાવત


ચાર
ઝોનમાંથી પસાર થતી ખાડીમાં ઉપરવાસથી આવતો કાંપ, સ્થાનિકો અને ઉદ્યોગોનો કચરો પણ સીધો
ખાડીમાં ઠાલવી દેવાય છે

સુરત,

સુરત જિલ્લામાથી આવતી અને સુરતમાંથી
પસાર થતી ખાડી દર ચોસામા સુરત માટે આફત બની જાય છે. સુરતમાંથી પસાર થતી ખાડીઓમાંથી
પાણી ઉભરાતી હોવાનું કારણ ખાડીમાં થતું  સિલ્ટીંગ
છે. મહાનગરપાલિકાએ છેલ્લા ત્રણ વર્ષણાં ખાડી સફાઇ માટે રૃા.૧.૧૫ કરોડનો ખર્ચ કર્યો
છે છતા ઉપવાસથી આવતો કાંપ અને ખાડી કિનારાના 
ઉદ્યોગો અને રહેણાંક વિસ્તારમાંથી ખાડીમાં સીધો ફેંકાતા ંકચરાથી ખાડી પુરાણ
થઇ રહ્યું છે.

ઉધના, લિંબાયત, વરાછા અને કચારગામ
ઝોનમાંથી ખાડીઓ પસાર થાય છે દર ચોસામાં આ ખાડીની સફાઈના મુદ્દે વિવાદ થઈ રહ્યો છે.
આ વર્ષે સ્થાયી સમિતિએ સુઓમોટો ઠરાવ કરીને અધિકારીઓ પાસેથી રૃા.૧૫ લાખની મર્યાદામાં
થતા કામો પર બ્રેક મારી દેતાં ખાડી સફાઈની કામગીરી ઘોંચમાં પડી હતી. પહેલા રૃા.15 લાખની
મર્યાદામાં ખાડી સફાઇનું કામ અપાતું હતું પણ હવે મંજુરી લીધા બાદ જ કામગીરી કરવાનું
ઠરાવાયું છે.

કોરોનાની સ્થિતિ અને ખર્ચ માટેની
સત્તા પર કાપ મુકાતા આ વર્ષે ખાડીની સફાઇ યોગ્ય રીતે થઇ નથી. જેથી ગત સપ્તાહમાં પડેલા
વરસાદને લીધે ખાડી કિનારાના કેટલાક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા હતા. લોકોએ રોષ ઠાલવ્યા
બાદ મ્યુનિ. તંત્રએ ખાડી સફાઇ શરૃ કરી  છે.
દર વર્ષે ખાડી છલકાવવાનું મૂળ કારણ ખાડીમાં થતું પુરાણ જવાબદાર છે. ઉપરવાસથી આવતા પાણી
સાથે કાંપ તેમજ અન્ય ચીજો પણ તણાઇ આવે છે. જે કોઇક જગ્યાએ એકત્ર થઇ જાય છે.

આ ઉપરાંત ખાડીના કિનારાના ઉદ્યોગો
અને અહી રહેતા સ્થાનિક લોકો કચરો સીધો ખાડીમાં ફેકી દે છે. ઉદ્યોગોનો કચરો ખાડીમાં
ફેંકાતો અટકાવવા શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી ભૂતકાળમાં થઇ હતી. જોકે, રાત્રીના સમયે કચરો
સીધો ખાડીમાં ફેંકવાની પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી છે. કન્ટ્રકશન વેસ્ટ પણ ભૂતકાળમાં મોટા પાયે
ઠલવાતો હતો. જેથી દર વર્ષે ખાડીની સફાઇ કરવી પડે છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં ખાડીની સફાઇ
પાછળ ચાર ઝોન વિવિધ એજન્સી, કોન્ટ્રાકટરોને કામ સોંપીને રૃા.1.15  કરોડનો ખર્ચ કર્યો છે. જોકે, કચરો ફેંકવાનું યથાવત
રહેતા દર વર્ષે ખાડી સફાઇ ફરજિયાત બની ગયું છે.

ખાડીમાં કચરો ફેંકાતો અટકાવવા બ્રિજ
પર પતરા મરાયા

<

p class=”12News”>સુરતમાંથી પસાર થતી ખાડીમાં ઔદ્યોગિક
કચરા સાથે સાથે ડિમોલીશન એન્ડ કન્સ્ટ્રકશન વેસ્ટ પણ મોટા પાયે ફેંકવામાં આવી રહ્યું
છે. આ પ્રકારનો કચરો ખાડીમાં હોવાથી ખાડીમાં પુરાણ વધુ થઈ રહ્યું છે. આ વેસ્ટનો કચરો
ખાડીમાં નાંખતો અટકાવવા જ્યાં ન્યુસન્સ પોઈન્ટ હતા તે  બ્રિજ પર પતરા મારી દેવાયા છે. જેથી હાલમાં ખાડીમાં
આ વેસ્ટ ઠાલવવાનું પ્રમાણ ઓછું થયું છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s