આક્ષેપ, પ્રતિઆક્ષેપ વચ્ચે એક મહિલા કોર્પોરેટર ગાળ બોલ્યા


સામાન્ય સભાની ગરિમા કોરાણેઃ

સુરત,

પાલિકાની આજની સામાન્ય સભામાં
ભાજપ- આપના કોર્પોરટેરો સામ સામે આક્ષેપબાજી કરતાં ઉશ્કેરાટ ફેલાયો હતો જેમાં એક મહિલા
સભ્ય ગાળ બોલતાં પણ નજરે પડયાં હતા. આ પહેલા પણ શિક્ષણ સમિતિની ચુંટણીમા મહિલા કોર્પોરેટર
દ્વારા ગાળો બોલવામાં આવી હતી તેવી જ ઘટનાનું પુનરાવર્તન થયું હતું. કોઈ પણ પ્રશ્ન
પુછવા પહેલાં સભાના અધ્યક્ષની મંજુરી લેવી જરૃરી છે પરંતુ કોર્પોરેટરો ઘરમાં બેઠા હોય
તેમ બેસીને જ માઈક ચાલુ કરીને કોઈ પણ જાતની મંજુરી લીધા વિના ચર્ચામાં ભાગ લેતાં હતા.

અધિકારીઓ ઉડાવ જવાબ
આપે છેઃ વિપક્ષી નેતા

સુરત,

<

p class=”12News” style=”text-align:justify;”>પાલિકાના વિપક્ષી નેતા ધર્મેશ ભંડેરીએ
ઝીરો અવર્સની ચર્ચામાં કહ્યુ ંહતુ , તેઓ ઝોનમાં કામગીરી માટે રજુઆત કરવા માટે જાય છે
ત્યારે અધિકારીઓ પૈસા નથીનો ઉડાવ જવાબ આપે છે. પાલિકાના શાસકોએ ટેક્ષટાઈલ માર્કેટની
લીઝ પુરી થયા ંબાદ ઓછા પૈસામાં પાલિકાને આર્થિક નુકસાન થાય તેવી રીતે કામગીરી કરી પાલિકાની
તિજોરી તળીયા ઝાટક કરી નાંખી હોવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો.  જ્યારે ઝીરો અવર્સમાં ભાજપના કોર્પોરેટર અજીત પટેલે
સ્થાયી સમિતિના અધ્યક્ષ કામ રજુ કરે તે પહેલાં જ કામોને અનુમોદન આપવાનું શરૃ કરી દીધું
હતું.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s