કોરોના કાળમાં જરૂરિયાતમંદો માટે 7 લાખનું ભંડોળ વાપર્યો

 – ગલેમંડી ફેસ્ટિવલ મંડળના સભ્યોના ભંડોળમાં એકત્ર થયેલી રકમમાંથી દરરોજ 800 જેટલા લોકોને ભોજન કરાવ્યું

સુરત : ખાણીપીણી માટે જાણીતા સુરતીઓ સેવા ના કામ માટે પણ હંમેશા અગ્રેસર રહે છે . કોરોના ની બન્ને લહેર માં લાખો લોકોને કરાયેલી વિવિધ મદદ તેનું ઉદાહરણ છે. શહેરમાં જન્માષ્ટમી મટકીફોડ ફોડતા મંડળે પણ સભ્યોના ભંડોળમાં એકઠા કરેલા રૂપિયા 7 લાખની રકમ કોરોનાની બંને લહેર માં લોકોના ભોજન તેમજ જરૂરી ચીજો આપવા માટે વાપર્યા હતા.

કોટ વિસ્તાર માં ગલેમંડીના ‘ ગલેમંડી ફેસ્ટિવલ મંડળે ‘ અત્યાર સુધી પોતાના મંડળના સભ્યો માટે એકઠા કરેલા ઇન્સ્યોરન્સ ના સાત લાખથી વધુ ના રૂપિયા કોરોના ની બંને લહેર માં લોકોનાં ભોજન માટે ખર્ચી નાખ્યા છે.

મંડળના જીતેશભાઈ ઘીવાલાએ કહ્યું કે ” મંડળ માં 150 જેટલા સભ્યો છે .ભંડોળ નો ઉપયોગ સભ્યો ના ઘરમાં જરૂરિયાત ,આકસ્મિક ખર્ચાઓ , હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ અને મેડીક્લેમ માટે થાય છે. અત્યાર સુધી અમે નવ લાખ જેટલું ભંડોળ એકઠું કર્યું હતું .જોકે ગયા વર્ષે કોરોના ના કારણે જન્માષ્ટમી નો મટકીફોડ નો કોઈપણ કાર્યક્રમ યોજાયો ન હતો .તેથી સભ્યો ની સર્વાનુમતિથી જે ભંડોળ એકત્ર થયેલું છે તેનો ઉપયોગ કોરોના ના સમયમાં લોકોને મદદ કરવા માટે કર્યો હતો. જરૂરિયાતમંદોને ભોજનથી લઈને અન્ય જરૂરી ચીજો આપવાના છેલ્લા દોઢ વર્ષ માં પ્રયાસો કર્યા છે પ્રતિદિન અમે 700 થી 800 લોકોને ભોજન કરાવ્યું છે. અત્યાર સુધીમાં  7 લાખથી વધુની રકમ લોકોની સેવા પાછળ વાપરી છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s