ઉકાઇ ડેમની સપાટી 13 દિવસમાં 11 ફુટ વધીને 323.65 ફુટ પર પહોંચી

– કેચમેન્ટમાં 13 દિવસમાં સરેરાશ 3.87 ઇંચ, અત્યારસુધી
કુલ
11,790 મીમી વરસાદઃ 27 જુલાઇ,
2020 ના રોજ સપાટી 325 ફુટ હતી

     સુરત

ઉકાઇ
ડેમના કેચમેન્ટના ૫૧ રેઇનગેજ સ્ટેશનમાં છેલ્લા ૧૩ દિવસમાં ૪૯૩૬ મિ.મિ અને સરેરાશ ૩.૮૭
ઇંચ વરસાદ નોંધાવાની સાથે જ ઉકાઇ ડેમમાં પાણીનો હેવી ઇનફલો આવતા આ ૧૩ દિવસમાં સપાટીમાં
૧૧ ફૂટનો વધારો થઇને આજે ૩૨૩.૬૫ ફૂટ થઇ છે. જોગાનુંજોગ ગત વર્ષ અને આ વર્ષની સપાટીમાં
પણ ઝાઝો ફરક નહીં હોવાથી વરસાદની સ્થિતિ સારી હોવાનુ હવામાન વિદો જણાવે છે.

ઉકાઇ ડેમના
ઉપરવાસમાં આજે વરસાદે વિરામ રાખ્યો હતો. તો હથનુર ડેમમાંથી પણ પાણી છોડવાનું ઘટાડીને
૧૯
,૦૦૦ કયુસેક
કરાયુ છે. હથનુરમાંથી પણ પાણી છોડવાનું ઘટાડાતા આજે ઉકાઇ ડેમમાં પાણીની આવક અડધી થઇને
૬૦
,૦૦૦ કયુસેક નોંધાઇ હતી. જો કે જુલાઇ મહિનામાં મેઘરાજા ના ના
કરતા વધુ વરસ્યા છે. ગત ૧૩ મી જુલાઇથી મેઘરાજા વરસવાનું શરૃ કર્યુ હતુ. તે વખતે ઉકાઇ
ડેમના કેચેમેન્ટના ૫૧ રેઇનગેજ સ્ટેશનનો અત્યાર સુધીનો કુલ વરસાદ ૧૧૭૯૦ મિ.મિ (સરેરાશ
૯.૨૪) ઇંચ નોંધાયો છે. જેમાં ૧૩ મી જુલાઇ સુધી કુલ વરસાદ ૬૮૫૪ મિ.મિ અને સરેરાશ ૫.૩૭
ઇંચ નોંધાયો હતો. ત્યારથી લઇને આજ દિન સુધીના ૧૩ દિવસમાં બીજો ૪૯૩૬ મિ.મિ અને સરેરાશ
૩.૮૭ ઇંચ વરસાદ વરસ્યો છે.

<

p class=”12News”>આમ
છેલ્લા ૧૩ દિવસમાં સરેરાશ ૩.૮૭ ઇંચ વરસાદ નોંધાવાની સાથે જ ઉકાઇ ડેમમાં હેવી ઇનફલો
ઠલવાયો હતો. ૧૩ મી જુલાઇએ ઉકાઇ ડેમની સપાટી ૩૧૨.૫૦ ફૂટ નોંધાઇ હતી. અને આજે ૧૩
દિવસ પછી ૧૧ ફૂટ વધીને ૩૨૩.૬૫ ફૂટ થઇ છે. જોકે ગત વર્ષ ૨૦૨૦માં આજના દિવસે ઉકાઇ
ડેમની સપાટી ૩૨૫.૧૫ ફૂટ નોંધાઇ હતી. આમ હાલમાં ગત વર્ષ જેટલી જ સપાટી જોવા મળી રહી
હોવાથી સતાધીશોને રાહત થઇ છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s