મર્યાદિત સ્ટોક વચ્ચે સુરતમાં ત્રણ લાખથી વધુ વેપારીઓનું વેક્સિનેશન બાકી


એક
તરફ સરકાર વેક્સીનનો પુરતો જથ્થો આપતી નથી બીજી તરફ 31 જુલાઈ બાદ વેક્સિન ન લેનાર વેપારી
સામે કાર્યવાહી થશે

સુરત,

સરકારે વેપારીઓ- સંસ્થામા કામ
કરતાં લોકો માટે 31 જુલાઈ પહેલાં વેક્સીનેશન ફરજ્યાત કરી દીધી છે. પરંતુ સુરતમાં ત્રણ
લાખથી વધુ વેપારીઓ વેક્સીન લેવાના બાકી છે. સરકાર વેક્સીનનો સ્ટોક મર્યાદિત સ્ટોક મોકલે
છે તેના કારણે સુરતના વેપારીઓને ૩૧ જુલાઈ પહેલાં વેક્સીન આપવી શક્ય નથી.

સુરતીઓ વેક્સીન પ્રત્યે જાગૃત્ત
થયાં હોવાથી વહેલી સવારથી જ વેક્સીન લેવા લાઇન લગાવે છે. પણ સરકારના મહાવેક્સિનેશન
અભિયાનનો ગણતરીના દિવસોમાં ફિયાસ્કો થઇ ગયો હતો. સુરત શહેરમાં રોજ 50થી 60 હજાર લોકોને
વેક્સીન મળે તેનું આયોજન કરાયેલું છે. પણ 15-20 હજાર ડોઝ જ મળી રહ્યા છે. જેથી વેક્સિન
સેન્ટરો પર રોજ ઘર્ષણ થઇ રહ્યુ ંછે. વેપારીઓ અને સ્ટાફે 31 જુલાઇ પહેલા વેક્સિને લેવી
ફરજિયાત છે. સુરતમાં નવ લાખથી વધુ વેપારીઓ-સ્ટાફ હોવાનો અંદાજ છે. તે પૈકી ૩ લાખનું
વેક્સિનેશન હજી બાકી છે. આવી સ્થિતિ વચ્ચે રવિવારે માત્ર વેપારીઓ માટે વેક્સીનેશન રખાયું
તેમાં 22 હજાર લોકોને વેક્સિન મળી હતી. 31 જુલાઈ સુધી વેપારીઓ વેક્સિન નહી લે તો કાર્યવાહીની
ચીમકી અપાયેલી છે. પાંચ દિવસ બાકી છ ેત્યારે તમામ વેપારી અને સંસ્થાના સ્ટાફનું વેક્સિનેશન
શક્ય નથી.

વેક્સીનનો જથ્થો ફાળવવામાં સુરતને
અન્યાય

<

p class=”12News”> સુરતમાં આવતીકાલે વીસ હજાર વેક્સીનનો જથ્થો મોકલવામાં
આવશે જ્યારે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં ત્રીસ હજારનો જથ્થો મોકલવામાં આવશે. સુરત મ્યુનિ.
વેક્સીનેશનની કામગીરી શરૃ થઈ ત્યારથી જ વધુમાં વધુ લોકોને વેક્સીન મળે તે માટે આયોજન
કરી રહી છે પરંતુ સરકાર જથ્થો પુરતો નહી ફાળવીને સુરતને અન્યાય કરતી હોવાનો આક્ષેપ
પણ થઇ રહ્યો છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s