ઉકાઇ ડેમમાં 1.19 લાખ કયુસેક ઇનફલોઃ સપાટી વધીને 322.40 ફૂટ

– ચીખલધરામાં
3.5 ઇંચ,
ટેસ્કામાં 2 ઇંચ, લખપુરી
અને સરનખેડામાં
1 ઇંચ સહિત 220 મી.મી
વરસાદ

સુરત

ઉકાઇ
ડેમના કેચમેન્ટમાં મેઘરાજા ધીમીધારે વરસી રહ્યો હોવાથી ડેમમાં સતત પાણીની આવક ઠલવાતા
આજે દિવસ દરમ્યાન ૧.૧૯ લાખ કયુસેક સુધીની પાણીની આવક આવતા સપાટીમાં વધારો થઇને ૩૨૨.૪૦
ફૂટ થઇ હતી.

<

p class=”12News”>ઉકાઇ ડેમના
કેચમેન્ટમાં વિતેલા ૨૪ કલાકમાં ચીખલધરામાં ૩.૫ ઇંચ
, ટેસ્કામાં ૨ ઇંચ, લખપુરી
અને સરનખેડામાં ૧ ઇંચ સહિત સર્વત્ર છુટોછવાયો વરસાદ નોંધાતા કુલ ૨૨૧ મિ.મિ વરસાદી પાણી
પડયુ હતુ. આ વરસાદની સાથે જ હથનુર ડેમમાંથી પાણી છોડવાનું ઘટાડી દઇને ૪૬
,૦૦૦ કયુસેક કરી દેવાયુ છે. તેમ છતા ગત દિવસોમાં ડેમમાંથી છોડાયેલુ ડેમમાં પાણીની
આવક આજે જોવા મળતા આખો દિવસ દરમ્યાન ઉકાઇ ડેમમાં ૧.૧૯ લાખ કયુસેક સુધીનો ઇનફલો ઠલવાયો
હતો. અને સપાટીમાં વધારો થઇને ૩૨૨.૪૦ ફૂટ થઇ હતી. આમ ઉકાઇ ડેમની સપાટી હવે રૃલલેવલ
૩૩૩ ફૂટ થી ૧૦ ફૂટ જેટલી જ દૂર છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s