ઉકાઇમાં 1.41 લાખ ક્યુસેકનો ઇનફ્લો સપાટી 3 દિવસમાં 6 ફૂટ વધી 320 ફૂટ

– કેચમેન્ટના ચીખલધરામાં 3,  ટેસ્કામાં 2, સરનખેડામાં 1.5, લખપુરીમાં 1
ઇંચ વરસાદ
: હથનુરમાંથી પાણી છોડવાનું ઘટાડી 57 હજાર ક્યુસેક કરાયું

          સુરત

ઉકાઇ
ડેમના કેચમેન્ટ એરિયામાં મેઘરાજાની મહેર અને હથનુર ડેમમાંથી સતત પાણી છોડવામાં આવતા
રવિવારે ઉકાઇ ડેમમાં ૧.૪૧ લાખ કયુસેક ઇનફલો ઠલવાતા સપાટીમાં વધારો થઇને ૩૨૦.૩૨ ફૂટ
નોંધાઇ હતી. આમ છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં ડેમની સપાટીમાં ૬ ફૂટનો વધારો થયો છે.

વિતેલા
૨૪ કલાકમાં ઉકાઇ ડેમના કેચમેન્ટ વિસ્તાર ચીખલધરામાં ૩ ઇંચ
, ટેસ્કામાં ૨ ઇંચ,
સરનખેડામાં ૧.૫ ઇંચ, લખપુરીમાં ૧ ઇંચ, ખેટીયામાં ૦.૫ ઇંચ વરસાદ નોંધાયો હતો. આ વરસાદની સાથે જ હથનુર ડેમમાંથી પણ
૮૦
,૦૦૦ કયુસેક પાણી છોડીને ઘટાડતા જઇને મોડી સાંજે ૫૭,૦૦૦ કયુસેક કરી દેવાયું હતુ. આમ વરસાદ અને હથનુર ડેમમાંથી પાણી છોડાતા
રવિવારે સવારે ઉકાઇ ડેમમાં ૧.૪૧ લાખ કયુસેક ઇનફલો આવ્યો હતો. તે મોડી સાંજે ૬
વાગ્યે ઘટીને ૧.૩૧ લાખ કયુસેક થયો હતો.

<

p class=”12News”>આમ આખો
દિવસ ઉકાઇ ડેમમાં પાણીની આવક આવતા સપાટીમાં વધારો થઇને મોડી સાંજે ૬-૦૦ વાગ્યે
૩૨૦.૩૨ ફૂટ નોંધાઇ હતી. જે ડેમના રૃલ લેવલ ૩૩૩ ફૂટ કરતા ૧૩ ફૂટ અને ભયજનક લેવલ ૩૪૫
ફૂટ કરતા ૨૫ ફૂટ ઓછી છે. ગત ગુરૃવારે મોડી સાંજે ૬-૦૦ વાગ્યે ઉકાઇ ડેમની સપાટી
૩૧૪.૫૦ ફૂટ નોંધાઇ હતી. આમ ત્રણ દિવસમાં ૬ ફૂટનો વધારો થતાં સત્તાધીશોને રાહત થઇ
છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s