થાઇલેન્ડના પ્રતિનિધિમંડળે સુરતની વિવિધ સેવાનું પ્રેઝન્ટેશન નિહાળ્યું

મ્યુનિ.ના  સ્મેક સેન્ટરમાંથી તમામ સેવાના કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલની
સિસ્ટમ નિહાળી ટીમ પ્રભાવિત

સુરત,

થાઈ કોન્સ્યુલેટની અધ્યક્ષતામા
આજે આવેલું થાઈલેન્ડનું પ્રતિનિધિ મંડળ સુરતની સૌજન્ય મુલાકાતે આવ્યું હતું. સુરત મ્યુનિ.ના
સ્મેક સેન્ટરમાંથી તમામ સેવાના કમાન્ડ કંટ્રોલ થાય છે તે અને પાલિકાના વિવિધ પ્રેઝન્ટેશન
જોઈને પ્રતિનિધિ મંડળ પ્રભાવિત થયું હતું.

<

p class=”12News”>થાઈ કોન્સ્યુલેટ થાનાવત સિરીકુલની
અધ્યક્ષતામાં થાઈલેન્ડનું પ્રતિનિધિ મંડળે મહાનગરપાલિકાની મુલાકાત લીધી હતી. પાલિકાના
અધિકારી-પદાધિકારીઓ સાથે સ્મેક સેન્ટરની મુલાકાત લીધી હતી. જેમાં તમામ સેવાનો કમાન્ડ
કંટ્રોલ એક જ જગ્યાથી થવા ઉપરાંત વિવિધ સેવા અને લોકોની ફરિયાદથી વિવિધ  વિભાગોના ઈન્ટરનલ કનેક્ટીવીટીને લગતી તમામ પ્રક્રિયા
સ્મેક સેન્ટરથી જ કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત પાલિકાએ રજુ કરેલા વિવિધ પ્રઝન્ટેશન જોઈને
પ્રતિનિધિ મંડળ પ્રભાવિત થયુ ંહતું.  પાલિકાના
પ્રેઝન્ટેશન જોઈને પાલિકાના મોટા પ્રોજેક્ટમાં સહભાગી થવા માટે પ્રતિનિધિ મંડળે તત્પરતા
દર્શાવી હતી. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s