ત્રીજી લહેરની અગમચેતી રૃપે સિવિલને 100 ઓક્સિજન જનરેટર મોકલાયા

– હવાથી
ઓક્સિજન જનરેટ કરતા કોન સ્ટેટર મશીન દ્વારા પાંચ લિટરથી ઓછો ઓક્સિજન દર્દીને
આપવામાં ઉપયોગી થશે

        સૂરત :

સુરત
શહેરમાં કોરોનાની બીજી લહેરમાં અનેકે જીંદગી ગુમાવી અને હવે કોરોનાની ત્રીજી લહેર આવવાની
શક્યતા પણ દર્શાવાઇ રહી છે . જેથી સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતેના ઓકસીજન કોન સ્ટેટર
મશીનથી હવામાંથી ઓકસીજન મળશે. આ મશીન પાંચ લિટરથી ઓછું ઓક્સિજન દર્દીને આપવામાં ઉપયોગી
થઇ શકશે.

સુરત શહેરમાં
કોરોનાની બીજી લહેરમાં શહેરમાં કોરોનાની સંખ્યામાં વધારો થયો હતો.જેથી શહેરની હોસ્પિટલમા
ઓકસીજનની અછત પણ વર્તાઇ હતી.આવા સંજોગમાં ત્રીજી લહેર આવે. તો ઓકસીજનની અછત નહી પડે
તે હેતુથી સરકાર દ્વારા સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે 
100 કોન સ્ટેટર મશીન ફાળવામાં આવ્યા છે. આ મશીનમાંથી હવાથી ઓકસીજન જનરેટ થાય છે.  આ મશીન જે દર્દીને  5 લીટરથી ઓછુ ઓકસીજન જરૃર
હોયતેવા દર્દી માટે ઉપયોગી બનશે.આ મશીન વિજળીથી ચાલશે. આ મશીન પર દર્દીને રાખવામાં  આવે તો ઓકસીજન સિલિન્ડર અને ઓકસીજન લાઇનની જરૃર
રહેતી નથી. મશીનને સરળતાથી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ખસેડી શકાય છે. એવુ નવી સિવિલના
આર.એમ.ઓ ડો.કેતન નાયકે કહ્યુ હતુ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s