નવી સિવિલમાં કોન્ટ્રાક્ટ હેઠળનાં 650 કર્મચારીઓનો જુન માસનો પગાર થયો નથી

હોસ્પિટલને
સ્વચ્છ રાખતા સફાઈ કામદારો સહિતના 
કર્મચારીઓનું કેટલાક માસનું 
પ્રોવિડન્ટ ફંડ પણ જમા થયુ નથી

        સુરત :

એક
છુપો કોરોના વોરિયર્સને ભૂલી શકાય તેમ નથી તે છે સફાઈ કામદારો જેના થકી બીજા બધા
કોરોના વોરિયર્સ ચિંતા મુક્ત રહે છે. નવી સિવિલ હોસ્પિટલ સફાઈ કામદારો સહિતના
650થી વધુ કર્મચારીઓના
જુન માસનો પગાર થયો નથી.જયારે તેઓનું અમુક માસનું પી.એફ .પણ જમા થયુ નથી.

<

p class=”12News”>સુરત નવી
સિવિલ હોસ્પિટલમાં કોન્ટ્રકટના
500થી વધુ સફાઈ કામદારો સહિતના વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓ સિવિલને સ્વચ્છ રાખવાની સાથે
સાથે કોરોના પોઝિટિવ દર્દીઓની સ્ટ્રેચર કે વ્હીલચેર જે તે વોર્ડમાં લઇ જવાની કામગીરી
પણ કરે છે. આ સાથે ડેટો ઓપરેટર
, ટેકસીશીયન,કલાર્ક મળી અંદાજીત 650થી વધુ કોન્ટ્રકટના કર્મચારીઓનો
જુન માસનો પગાર થયો નથી. સામાન્ય રીતે દર મહીને એક-બે વીકમાં પગાર થઇ જતો હતો.પણ હાલમાં
પગાર નહી થતા હાલાકી વેઠી રહ્યા છે.એટલુ જ નહી કેટલાક માસથી આ કર્મચારીઓનું પી.એફ પણ
જમા થયુ નથી. નોધનીય છે  કોન્ટા્રકટ ગત તા.
3152021ના  પૂર્ણ થઇ ગયો છે.જે કોન્ટ્રાકટ રિન્યુ થયો ન હોવાથી
કર્મચારીનો પગાર થયો ન હોવાનું સુત્રોએ કહ્યુ હતુ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s