ભાજપ શાસકોએ માસિક રૃા.બે લાખમાં પાર્કિંગ આપ્યું તેની રૃા.3.54 લાખની ઓફર

– સ્થાયી
સમિતિએ કરેલી લ્હાણીથી મ્યુનિ.ને નુકસાન


– ટેન્ડરના પ્રાઇઝ બીડ ખૂલ્યા બાદ પણ પ્રક્રિયા ધીમી કરીને
મળતિયાને ફાયદો કરાવવા પેરવીનો આક્ષેપઃ મહિને રૃા.
1.54  લાખનું નુક્સાન

         સુરત

સુરત
મ્યુનિ.ની સ્થાયી સમિતિએ સુઓમોટો ઠરાવ કરીને મળતીયાઓને માસિક રૃા.૨ લાખમાં પાર્કિંગ
કોન્ટ્રાકટ આપ્યો છે તે માટે માસિક રૃા.૩.૫૪ લાખની ઓફર આવી છે. જોકે
, હવે ટેન્ડર પ્રક્રિયા પણ
ધીમી કરીને મળતિયા કોન્ટ્રાકટરને ફાયદો કરાવવા પેરવી થઇ રહી હોવાનો આક્ષેપ થયો છે
.
ટેન્ડરની કેટલીક શરતો બદલીને નવેસરથી ટેન્ડર મંગાવાય તેવી ચર્ચા છે.

સ્થાયી સમિતિ
અધ્યક્ષ પરેશ પટેલે  ટી.પી. સ્કીમ નંબર ૩૪
( મગોબ-ડુંભાલ) ફાઈનલ પ્લોટ નંબર ૫૬માં આવેલી ફ્રુટ માર્કેટ પાસેનું પે એન્ડ પાર્કનું
ટેન્ડર  ઉન્નતી એન્ટરપ્રાઈઝની માસિક બે લાખ
રૃપિયાની રોયલ્ટી સાથે આપી દીધુ ંહતું. આ પે એન્ડ પાર્ક માટે ઓન લાઈન ટેન્ડરની પ્રક્રિયા
ચાલતી હોવા છતાં ધારાસભ્યના નજીકના ગણાતાને કોન્ટ્રાક્ટ આપી દીધો હોવાનો આક્ષેપ થઈ
રહ્યો છે.

હાલમાં
આ પે એન્ડ પાર્કના ઓન લાઈન ટેન્ડરના પ્રાઈઝ બીડ ખુલી તેમાં ભાજપ શાસકોએ તિજોરીને
કરેલું નુક્સાન ઉઘાડું પડી ગયું છે. શાસકોએ જે ટેન્ડર માસિક બે લાખના ભાવે આપ્યું
તે પે એન્ડ પાર્ક માટે ૪૨.૫૧ લાખ વાર્ષિક એટલે માસિક ૩.૫૪ લાખની ઓફર આવી છે. ભાજપ
શાસકો મળતીયાઓને કોન્ટ્રાક્ટ આપવાના બદલે ઓન લાઈન ટેન્ડરની રાહ જોઈ હોત તો
પાલિકાને સીધો મહિને ૧.૫૪ લાખનો ફાયદો થાય તેમ હતો. છતાં મળતીયાઓ માટે નિયમો નેવે
મુકી દેવાયા હતા.

<

p class=”12News”>જોકે, રૃા.૩.૫૪ લાખની ઓફર
બાદ પણ ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં વિલંબ થાય તેવી પેરવી થઇ રહી છે. સ્થાયી સમિતિએ ટેન્ડરની
શરતમાં સુધારો કર્યા વિના જ ત્રણ માસનું એડવાન્સ ભાડું લેવા નિર્ણય કર્યો છે.
ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં ભાગ લેનાર એક પણ એજન્સી આ શરતનો સ્વીકાર નહીં કરે તો ટેન્ડર
પ્રક્રિયા નવેસરથી કરાશે. જો  સ્થાયી સમિતિ
આ નિર્ણય કરે તો પાલિકાને હાલ માસિક રૃા.૩.૫૪ લાખની વધારાની ઓફર આવી છે તે નહીં
આવે અને મળતીયાઓને જે કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યો છે તેને પુરતો સમય મળી રહે તેવા આક્ષેપ થઈ
રહ્યાં છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s