પૉલીસીના પ્રથમ વર્ષમાં હાઇપર ટેન્શન, ડાયાબિટીઝ થાય તો ક્લેઇમ રદ થઇ શકે


-સુરત પિતાની બિમારીનો ક્લેઈમ નકારનાર વીમા કંપની સામેની ફરિયાદ ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમે નકારી કાઢી

વીમા
પોલીસીની શરત ભંગ બદલ વીમાદારનો મેડીક્લેઈમ નકારતી વીમા કંપનીની ગ્રાહક સેવામાં
ખામી બદલ વ્યાજ સહિત વળતર વસુલાતની માંગ કરતી વીમા દારની ફરિયાદને સુરત જિલ્લા
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમના પ્રમુખ જજ એ.એમ.ચૌધરી તથા સભ્ય પુર્વીબેન જોશીએ રદ
કરતો હુકમ કર્યો છે.

વરાછા
રોજ સ્થિત વર્ણિરાજ એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા ફરિયાદી જયદીપ ચતુર ચોવટીયાએ પોતાના તથા
પરિવારના સભ્યો માટે ધ ઓરિએન્ટલ ઈન્સ્યુરન્સ કંપની પાસેથી રૃા.4 લાખની ફેમીલી
ફ્લોટર સમએસ્યોર્ડ મેડીક્લેઈમ પોલીસી લીધી હતી. દરમિયાન ફરિયાદીના પિતાને છાતીમાં
દુઃખાવો થતાં તા.25-12-15 થી 29-12-15 દરમિયાન હોસ્પિટલમાં ઇન્ડોર પેશન્ટ
તરીકે સારવાર લેતા રૃા.1.86 લાખનો મેડિકલ ખર્ચ થયો હતો. તે માટે વીમા કંપનીને
ક્લેઇમ કરાતા પોલીસી શરતભંગનું કારણ આપી નકારી કઢાતા ગ્રાહક કોર્ટમાં ફરિયાદ થઇ
હતી.

ંપનીએ
ફરિયાદીના પિતાની ડીસ્ચાર્જ સમરીમાં હાઈપર ટેન્સન તથા ડાયાબીટીશ ડીટેક્ટ થયું હોઈ
પોલીસી શરતના ભંગ બદલ ક્લેઈમ નકારી કાઢ્યો હતો. જેના વિરોધમાં વીમા કંપની તરફે
જણાવાયું કે
, પ્રથમ વર્ષની પોલીસીના સમયગાળામાં ફરિયાદીના પિતાને હાઈપર ટેન્શન તથા
ડાયાબીટીઝના રોગનું નિદાન થયું છે. જેથી વીમા કંપનીએ પોલીસી શરતના ભંગ બદલ ક્લેઈમ
નકારી કાઢ્યો હોઈ સેવામાં ખામી ન ગણાય. જેને ગ્રાહક કોર્ટે માન્ય રાખી વીમાકંપની
વિરુધ્ધની ફરિયાદને રદ કરતો હુકમ કર્યો હતો.

<

p class=”MsoNormal”> 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s