સુરત: સચીન ખાતે 396 આવાસ ભાડે આપવાની કામગીરી બાદ: પાલિકા ભેસ્તાનમાં ખાલી પડેલા 270 આવાસ શ્રમજીવીઓને ભાડે આપવાની યોજના

– પાલિકાએ ટેન્ડર જાહેર કર્યાઃ કોન્ટ્રાક્ટરે સુવિધા ઉભી કરવા સાથે આવાસ ભાડે આપવાની કામગીરી કરવાની રહેશે

સુરત,તા 21 જુલાઈ 2021,બુધવાર 

એફોર્ડેબલ રેન્ટલ હાઉસીંગ કોમ્પ્લેક્ષ યોજના હેઠળ સુરતના સચીન વિસ્તારાં 396 આવાસ ભાડે આપવાનો કોન્ટ્રાક્ટ સુડાઆપી દીધા બાદ હવે સુરત મહાનગરપાલિકા પણ આ યોજના હેઠળ ભેસ્તાનના 270 આવાસ કામદારો, મજરો અને શહેરના ગરીબોને ભાડે આપવા માટે ટેન્ડર ઈસ્યુ કરી દીધા છે. પાલિકાના જે આવાસ છે તેમાં રીપેરીંગની તાતી જરૂરિયાત છે તે રીપેરીંગની કામગીરી એજન્સી દ્વારા કરવામા આવેસે આ રેન્ટલ હાઉસીંગ પ્રોજેક્ટ માટે પાલિકાને જે એજન્સી વધુ ઓફર આપશે તેને પાલિકા કોન્ટ્રાક્ટ આપશે. આ કોન્ટ્રાક્ટ માટેની દરખાસ્ત આગામી સ્થાયી સમિતિમાં રજુ કરવામા આવશે. 

આત્મ નિર્ભર ભારત અબિયાન અંતર્ગત પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ( શહેરી) એફોર્ડેબલ રેન્ટલ હાઉસીંગ કોમપ્લેક્ષ પોલીસીનો સુરત મ્યુનિ. તંત્ર અમલ કરવા જઈ રહી છે.  સચીનમાં સુડા દ્વારા આવાસ ભાડે આપવાનો કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યો છે તેવી જ રીતે ટીપી સ્કીમ નંબર 62- ડિંડોલી, ભેસ્તાન ભેદવાદમાં ફાઈનલ પ્લોટ નંબર આર-27માં 270 આવાસ બનાવવામાં આવ્યા છે તેને શ્રમિકો- ગરીબોને ભાડે આપવા માટે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

પાલિકાએ જે ટેન્ડર બહાર પાડયા છે તેમાં 270 આવાસમાં રીપેરીંગની કામગીરી સાથે સાથે પ્રાથમિક સુવિધાની કામગીરી પણ એજન્સીએ કરવાની રહેશે. પાલિકાને જે ઉંચી ઓફર કરશે તેને કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવશે. કોન્ટ્રાક્ટ લેનાર એજન્સી  જરૂરતમંદોને આવાસ ભાડે આપવાની કામગીરી કરશે. આ કોન્ટ્રાકટને વધુમાં વધુ ૨૫ વર્ષનો કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવશે. જેની સામે એજન્સીએ પાલિકાને પ્રિમિયમ ચુકવવાનું રહેશે. ૨૫ વર્ષનો કોન્ટ્રાક્ટ પુરો થયાં બાદ કરાર કરનાર એજન્સીએ પાલિાકને આવાસનો કબ્જો સુપ્રત કરવાનો રહેશે.  પાલિકા જરૂરિયાત મંદોને આવાસ ભાડે આપશે તે પ્રોજેક્ટની હદમાં કોન્ટ્રાક્ટર હોસ્પીટલ, આંગણવાડી, કોમ્યુનીટી હેલ્થ સેન્ટર, કરિયણાની દુકાન, શાકભાજી દુધ વિગેરેની દુકાનોની કાગમીરી કરી શકશે. 

સરકાર દ્વારા આ માટે બે મોડલ બનાવવામા આવ્યા છે તેમાં પાલિકાના આવાસ ઉપરાંત ડેવલપર પોતાની જગ્યામાં આવાસ ઉભા કરી શકશે. પાલિકા સાથે કરાર કરવાથી ડેવલપર- બિલ્ડરને સરકાર દ્વારા ખાસ પ્રકારની રાહત આપાવામાં આવશે,. જોકે, આ કેટેગરીમાં હજી કોઈ ઓફર આવી નથી પરંતુ પાલિકાના ભેસ્તાન ખાતેના આવાસ ભાડે આપવાની કામગીરીમાં ટેન્ડર બહાર પડી ચુક્યા છે તેનો નજીકના દિવોસમાં નિર્ણય કરાશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s