સુરત: વિદ્યાર્થીઓને તો ઠીક શિક્ષકોને પણ નથી અપાયા ગણવેશ


– બે વર્ષથી શિક્ષકોને ગણવેશ નહી અપાયા છતાં ગણવેશ માટે આગ્રહ

– દર વર્ષે બે જોડી ગણવેશ આપવામાં આવે છે, બે વર્ષથી ગણવેશ નહી અપાતા શિક્ષકોની મુશ્કેલી 

સુરત,તા 20 જુલાઈ 2021,મંગળવાર 

સુરત નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની સ્કુલ કોવિડના કારણે બંધ હોવાનું કારણ આગળ ધરીને વિદ્યાર્થીઓને ગણવેશ નથી અપાયા પરંતુ જે શિક્ષકો નિયમિત સ્કુલ આવે છે તે શિક્ષકોને પણ બે વર્ષથી ગણવેશ આપવામાં આવતા નથી. શિક્ષકોને બે વર્ષથી ગણવેશ આપવામાં આવ્યા ન હોવા છતાં પણ કેટલાક ઉપરી અધિકારીઓ શિક્ષકોને ગણવેશ માટે ફરજ પાડે છે તેના કારણે શિક્ષકોમાં રોષ ફેલાયો છે.

નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની સ્કુલમાં વિદ્યાર્થીઓને અપાતા ગણવેશ- બુટ મોજા વિતરણમાં વિવાદ થઈ રહ્યો છે. ભાજપ શાસકોના માનીતા કોન્ટ્રાક્ટરને જ કોંન્ટ્રાક્ટ મળી રહ્યાંનો આક્ષેપ થઈ રહ્યો છે. પરંતુ છેલ્લા દોઢક વર્ષથી કોવિડના કારણે સ્કુલો બંધ છે તેથી વિદ્યાર્થીઓને ગણવેશ વિતરણ કરવામાં આવ્યું નથી. જોકે વિદ્યાર્થીઓની સાથે સાથે છેલ્લા બે વર્ષથી સમિતિ દ્વારા શિક્ષકોને પણ ગણવેશ આપવામાં આવતો નથી. નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના શિક્ષકોએ કોવિડ દરમિયાન અનેક કામગીરીમાં જોડાયા હતા અને તે સમયે તેમની ઓળખ માટે તેમનો ગણવેશ અગત્યનો હતો. ગણવેશ પહેરીને શિક્ષકોએ કોવિડની કપરી કામગીરી નિભાવી હતી. જોકે, સમિતિ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓની ગણવેશમાંથી બાદબાકી કરવામાં આવી પરંતુ તેની સાથે સાથે શિક્ષકોને ગણવેશ આપવાનું ઉચિત નથી સમજ્યું

એક તરફ શિક્ષકોને બે વર્ષથી ગણવેશ આપવામા આવતો ન હોવા છતાં હાલ ઓન લાઈન શિક્ષણમાં શિક્ષકોની ઉપરના કેટલાક અધિકારીઓ  શિક્ષકોને ગણવેશ માટે આગ્રહ રાખી રહ્યાં છે. કેટલાક ઉપરી અધિકારીઓ તો ગણવેશ ન પહેરનારા શિક્ષકોનું જાહેરમાં અપમાન પણ કરી રહ્યાં છે. શિક્ષકોને છેલ્લા બે વર્ષથી ગણવેશ અપાયો નથી અને બે વર્ષ પહેલાં જે ગણવેશ આપવામાં આવ્યા હતા તે હવે અનેક શિક્ષકોને ઉપયોગમાં આવે તેમ નથી તેથી અનેક શિક્ષકો ઈચ્છા હોવા છતાં ગણવેશ પહેરી  શકતા નથી. આવા સમયે અધિકારીઓ દ્વારા શિક્ષકોને ગણવેશ માટે દબાણ કરાતું હોવાથી શિક્ષકોમાં આક્રોશ છે. કેટલીક સ્કુલના આચાર્ય શિક્ષકોની સ્થિતિ સમજે છે  અને શિક્ષકો ગણવેશ ન પહેરે તો કોઈ કામગીરી કરતાં નથી તો બીજી તરફ કેટલાક અધિકારીઓ શિક્ષકો પર વટ મારવા માટે શિક્ષકો પર દબાણ કરી રહ્યાં હોવાથી  શિક્ષકોમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. આ અંગે સંઘ દ્વારા પણ અધિકારીઓને કોઈ રજુઆત કરવામાં આવતી ન હોવાથી શિક્ષકોની હાલત કફોડી થઈ રહી છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s