સુરતમાં કોરોનામાં નવા 9 અને મ્યુકોર માઇકોસિસમાં ચાર દર્દી દાખલ

 

સિટીમાં
9 પૈકી રાંદેરમાં
4,કતારગામ ઝોનમાં 2 કેસ : વધુ 8 કોરોનામુક્ત થતા કુલ 141,222 સાજા થયા

        સુરત:

સુરતમાં
ગુરૃવારે કોરોનામા સિટીમાં
7 અને જીલ્લામાં 2 સાથે નવા 9 કેસ
નોંધાયા છે. જ્યારે આજે મ્યુકોર માઇકોસીસમાં નવા ચાર દર્દી દાખલ થવા સાથે  એક સર્જરી  
થઇ હતી.

સિટીમા નવા
7 કેસમાં રાંદેરમાં
4, સેન્ટ્રલમાં 0,વરાછા એમાં 0,વરાછા બીમાં 0, કતારગામમાં 2,લિંબાયતમાં
0,ઉધનામાં 0 અને અઠવામાં 1 કેસ છે.  સિટીમાં  નવા 7 કેસ સાથે કુલ કેસ 111,330 અને  મૃત્યુઆંક 1629  છે.  જયારે ગ્રામ્યમાં નવા 2 કેસ
છે. જીલ્લામાં કુલ કેસ
32,078અને મૃત્યુઆંક 484 છે.  સિટી-ગ્રામ્ય મળીને કુલ કેસનો
આંક 
143,408 અને  મૃત્યુઆંક 2113  છે. સિટીમાં 
આજે 
7 મળી કુલ
આંક
109,646 અને ગ્રામ્યમાં 1 સાથે કુલ
31,576 મળીને કુલ   141,222  દર્દીઓ સાજા થયા છે. જયારે સિવિલમાં
11 અને  સ્મીમેરમાં 2 દર્દીની હાલત ગંભીર છે.

<

p class=”12News”>આજે
મ્યુકોર માઇકોસિસમાં નવી સિવિલમાં
28 દર્દી સારવાર હેઠળ છે. 1 સર્જરી કરવામાં આવી હતી.
સ્મીમેરમાં
4 કેસ સાથે 24 દર્દીઓ દાખલ
છે.અત્યાર સુધીમાં સિવિલમાં
38 અને સ્મીમેરમાં 23 મળી કુલ 61 દર્દીઓ મોતને ભેટયા છે.નવી સિવિલમાં 19 દર્દી અને સ્મીમેર હોસ્પિટલમાંથી 5 દર્દીઓની અત્યાર
સુધીમાં આંખ કાઢવામાં આવી છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s