મેઘરાજાને મનાવવા નારણદેવની પૂજા : આદિવાસી પુરૃષો ઘુંઘરૃ બાંધીને નાચે છે

વાંસદાના વાગણ ગામના લોકોએ ફાળો એકત્ર કરી પૂજાનું આયોજન કર્યું

આદિવાસીઓમાં નારણદેવની પૂજા પરંપરાગત

વાંસદા

 આદિવાસી સમાજ ખેતી ઉપર નિર્ભર હોય છે, ત્યારે ચાલુ વર્ષે હજી
સુધી મુશળધાર વરસાદ નહીં  પડતા વાંસદા
તાલુકાના વાંગણ ગામે આદિવાસી પરંપરા મુજબ નારણદેવની પૂજા કરવામાં આવી હતી. આ પૂજા
કરવાથી વરસાદ આવે એવી આદિવાસી સમાજમાં દ્રઢ માન્યતા છે.

નવસારી
જિલ્લાનો વાંસદા તાલુકો ૯૦ ટકા આદિવાસી વસ્તી ધરાવતો તાલુકો છે. ચોમાસાની સિઝન
ચાલુ હોય તેમ છતાં હજી સુધી મુશળધાર વરસાદ નહીં આવતા ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા હતા.
આદિવાસી સમાજમાં વરસાદ નહીં આવતા નારણદેવની પૂજા કરવામાં આવે છે. વાંગણ ગામમાં પણ
ગામલોકો દ્વારા ફાળો એકત્ર કરી નારણદેવની પૂજા કરવામાં આવી હતી.


તેઓનું
કહેવું છે કે
, આદિવાસી સમાજમાં આ પૂજા વર્ષોથી એટલે કે, બાપ દાદાના
સમયથી કરવામાં આવી રહી છે. નારણદેવની પૂજા કરવાથી વરસાદ સારો આવવાની માન્યતા છે. આ
પૂજામાં માણસો પગમાં ઘૂઘરૃં બાંધીને નાચગાન કરે છે અને ધૂણતા પણ હોય છે. આમ આજે પણ
આદિવાસીઓની પરંપરા ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં જીવંત છે.

બધા દેવોને સાક્ષી રાખીને પૂજા થાય છે

<

p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom:0;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:14.15pt;line-height:12.1pt;”>અમારા આદિવાસી દેવોનો દેવ છે, નારણ દેવ. આદિવાસીઓ આની પૂજા કરે છે. વરસાદ અટકી ગયો હોય કે
વરસાદ નહીં આવતો હોય તો આ દેવની પૂજા કરે એટલે વરસાદ આવી જાય. આ દેવની પૂજા કરવા
બધા દેવોનો સાક્ષી રાખવું પડે
, ગાવ દેવ, ગામના કાકા બળિયા દેવ, વાઘ દેવ, ડુંગરની માવલી દેવીને પણ સાક્ષી રાખવું પડે, તેમને
સાક્ષી રાખીને વિધિ ચાલુ કરે. પૂજા ચાલુ કરતા ગીત ગાવું પડે
, ધુણવું પડે, નાચવું પડે, મહિલાઓ
ગીત ગાય.પછી પૂજા- આરતી થાય
, ગીત ગવાય, ધુણવાનું પછી વચન આપવાનું ત્યારબાદ નારિયેળ ભાગવાનું એ રીતે પૂજા થાય. આ
વિધિ ન કરે તો બીજે બીજે ગામમાં વરસાદ આવે પણ આ ગામમાં જ્યાં નારણ દેવ હોય ત્યાં
વરસાદ ન આવે. પૂજા કર્યા પછી જ વરસાદ આવે. આ પૂજા 
શુક્રવારે ૯ વાગ્યાથી ચાલુ કરી શનિવારે ૩ વાગ્યા સુધી ચાલશે એવું પૂજા
કરનાર ભગત રામદાસ ભુજાડે જણાવ્યું હતુ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s