જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોના ખાનગીકરણના વિરોધમાં સોમવારે કર્મચારીઓનું વિરોધ પ્રદર્શન

 સુરત, 

 કેન્દ્ર સરકાર જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોનું
ખાનગીકરણ કરવા જઈ રહી છે. સરકારની આ નીતિનો બેંક કર્મચારીઓ વિરોધ નોંધાવશે. તા.
19મીના સોમવારે બેંક
કર્મચારીઓ બિલ્લા ધારણ કરીને અને ટ્વિટર ઉપર કેમ્પેઇન કરીને વિરોધ દર્શાવશે.

કેન્દ્ર
સરકારની આ નીતિ સામે ઓલ ઇન્ડિયા બેન્ક એમ્પ્લોઇઝ એસો.ના આદેશથી ગુજરાતના બેંક
કર્મચારીઓ વિરોધમાં જોડાશે. સરકારની નીતિઓના વિરોધ કરવા માટે અન્ય કાર્યક્રમો પણ
ભવિષ્ય યોજવામાં આવશે એમ ગુજરાત બેન્ક વર્કસ યુનિયને જણાવ્યું છે. સરકાર તરફથી
સંસદમાં બેંકોના ખાનગીકરણનો પ્રસ્તાવ આવશે તો
, બેંક કર્મચારીઓ ત્વરિત સંઘર્ષના મંડાણ
કરશે. બેક કર્મચારીઓની માગણી એ છે કે જાહેરક્ષેત્રની બેંકોને સધ્ધર બનાવો તથા
જાહેરક્ષેત્રની બેંકોનું ખાનગીકરણ બંધ કરો
, ડૂબત લેણાંની
વસુલાત કરો
, બેંકોની લોન નહી ભરનારના નામ જાહેર કરો, જાણી જોઈને બેંકની લોન નહી ભરનાર સામે ફોજદારી રાહે પગલાં ભરો, થાપણો પર વ્યાજદર વધારો, બેંકોના સવસ ચાર્જીસ ઘટાડો,
સહકારી બેંકોની પુનઃ રચના કરી પુનરોધ્ધાર કરો અને ગ્રામીણ બેંકોને
સ્પોન્સર બેંકમાં સમાવી લેવી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s