સ્કૂલોમાં 75 ટકા વિદ્યાર્થીઓની હાજરી સાથે ધોરણ-12 ના વર્ગો શરૃ થયા

        સુરત

કોરોનાના
ઘટી રહેલા કેસો વચ્ચે આજથી સુરત શહેર અને જિલ્લામાં 75 ટકા વિદ્યાર્થીઓની હાજરી
વચ્ચે ધોરણ-12  સાયન્સ અને સામાન્ય પ્રવાહના વર્ગો શરૃ થતા વિદ્યાર્થીઓમાં ખુશી
જોવા મળી હતી. શિક્ષણકાર્ય શરૃ થઇ જતા સ્કુલો ધમધમતી થઇ હતી.

<

p class=”12News”>કોરોનાના
કેસોની સંખ્યામાં ઘટાડો થવાની સાથે જ રાજય સરકાર દ્વારા સ્કુલોમાં શિક્ષણકાર્ય શરૃ
કરવાનો આદેશ કરાયો છે. પ્રથમ તબક્કામાં ધોરણ-
12 ના વર્ગો આજથી શરૃ કરી દેવાયા છે. પ્રથમ
દિવસે સુરત શહેર અને જિલ્લાની સ્કુલોમાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓની હાજરી જોવા
મળી હતી. સુરત શહેરની
450 અને જિલ્લાની 290 સ્કુલો મળીને 740  સ્કુલોમાં આજથી શિક્ષણકાર્ય શરૃ થયુ હતુ. પ્રથમ
દિવસે જ
75  ટકા
વિદ્યાર્થીઓની હાજરી નોંધાઇ હતી. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s