મજુરાગેટ કિડ્ઝ સિટી માટે એક જ ટેન્ડર આવતા દફતરે કરી દેવાયું

સુરત,

સુરત મ્યુનિ.ની સ્થાયી સમિતિએ
આજે મજુરાગેટ વિસ્તારમાં કીડઝ સીટી બનાવવા માટેની દરખાસ્ત દફતરે કરી દીધી છે. આ કામ
માટે ટેન્ડરીંગ થયું હતું અને એક માત્ર ટેન્ડર હોવાથી સ્પર્ધા ન થતી હોવાથી સ્થાયી
સમિતિએ દરખાસ્ત દફતરે કરીને નવેસરથી ટેન્ડર મંગાવવા માટેની કવાયત શરૃ કરી છે. આ પહેલા
પ્લોટ અને પે એન્ડ પાર્ક ટેન્ડર વગર જ આપી દેવાયા છે.

પે એન્ડ પાર્કના કોન્ટ્રાક્ટ ટેન્ડર
વિના મળતીયાઓને આપી દીધા ત્યારે સ્થાયી અધ્યક્ષે તેમાં ટેન્ડર બહાર પાડીને સ્પર્ધા
કરીને ઉંચા ભાવ લાવવાનો વિચાર કર્યો ન હતો. પરંતુ આજે મજુરાગેટ  ટ્રાફિક ચિલ્ડ્રન પાર્ક ખાતે કીડસ સીટી ડેવલપ કરવા
માટે ટેન્ડરની મુળ રકમ રૃા9.99 કરોડ કરતાં 17.21 ટકા નીચું એટલે રૃા.8.27 કરોડનું ટેન્ડર
દફતરે કરી દીધું છે. સ્થાયી અધ્યક્ષ પરેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે,  આ કામ માટે એક માત્ર ટેન્ડર છે. જો બીજા ટેન્ડર
આવે અને સ્પર્ધા થાય તો ભાવ નીચા આવી શકે અને પાલિકાને ફાયદો થઈ શકે તેમ છે.

<

p class=”12News” style=”text-align:justify;”>આ જ નીતિ સ્થાયી અધ્યક્ષે પે એન્ડ
પાર્કના કોન્ટ્રાક્ટમાં અપનાવી નહોતી. પે એન્ડ પાર્કના કોન્ટ્રાક્ટમાં પાલિકાને ઉંચી
ઓફર આવી હોવા છતાં ઉંચા ટેન્ડરો દફતરે કરીને સ્થાયી સમિતિ અધ્યક્ષે સુઓમોટો ઠરાવ કરીને
અડધા કરતાં પણ ઓછા ભાવે ટેન્ડર મળતીયાઓને આપી દીધા હતા. આમાં પદાધિકારીઓની ભલામણ હોવાનું
પણ તેઓએ કહી દીધું હતું. માસિક રૃા.7 લાખની ઓફર બાજુએ મુકીને છ મહિના માટે પે એન્ડ
પાર્કના કોન્ટ્રાક્ટ રૃા.3.20 લાખમાં પધરાવી દીધો હતો. આવી જ રીતે છેલ્લા એક મહિનામાં
સ્થાયી સમિતિમા ંપાછલા બારણે વધારાના કામો લાવી મ્યુનિ.ને આર્થિક નુક્સાન કરાવ્યું
છે. દરેક બેઠકમાં તેમની નીતિ બદલાઇ રહી છે. છતા વિપક્ષે પણ માત્ર દેખાડા પુરતો વિરોધ
કર્યો છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s