ઉકાઇ ડેમમાં પાણીની આવક શરૃ થતા સપાટી વધીને 312.91 ફુટ

– કેચમેન્ટ
એરિયામાં વરસાદ શરૃ


– દેડતલાઇ, દહીગામમાં 2.5,
સાવખેડામાં 1.5, ગીધાડે, ધુલીયા, ગોપાલખેડામાં 1 ઇંચ
વરસાદઃ
27000 ક્યુસેક ઇન્ફ્લો

     સુરત

ઉકાઇ
ડેમના કેચમેન્ટમાં વિતેલા
24 કલાકમાં મેઘમહેર જોવા મળતા સરેરાશ અડધો ઇંચ વરસાદ વરસવાની સાથે જ ગત દિવસોમાં
નોંધાયેલ વરસાદ અને હથનુર ડેમનું પાણી ભેગુ થઇને આજે સવારે ઉકાઇ ડેમમાં પાણીની આવક
શરૃ થતા સતાધીશોના જીવમાં જીવ આવ્યો હતો.

ઉકાઇ ડેમના
ઉપરવાસમાં ભાગોમાં પણ ધીરેધીરે વરસાદ જામી રહ્યો છે. વિતેલા
24 કલાકમાં દેડતલાઇ,
દહીગાવમાં 2.5 ઇંચ, સાવખેડામા
1.5 ઇંચ, ગીધાડે, ધુલીયા, ગોપાલખેડામાં 1 ઇંચ સહિત
કુલ
250 મિ.મિ અને સરેરાશ અડધો ઇંચ વરસાદ વરસ્યો હતો. આ સાથે
જ હથનુર ડેમમાંથી પણ
22,000 કયુસેક પાણી છોડવાનુ ચાલુ રખાયુ છે.

<

p class=”12News”>ઉપરવાસનો
વરસાદ અને હથનુર ડેમનું પાણી ભેગુ થઇને આજે સવારે સાત વાગ્યે ઉકાઇ ડેમમાં
10,000 કયુસેક પાણીની આવક
શરૃ થઇ હતી.તે દિવસ દરમ્યાન વધીને
27,000 કયુસેક સુધી પહોંચી
હતી.આમ આખો દિવસ પાણીની આવક આવતા ઉકાઇ ડેમની સવારે સાત વાગ્યે નોંધાયેલી સપાટી
312.69 માં વધારો થઇને 12 કલાક પછી 312.91 ફૂટ ે પહોંચી હતી.ઉકાઇ ડેમનું રૃલલેવલ 321 ફૂટ છે.અને
ભયજનક સપાટી
345 ફૂટ છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s