પોલીસકર્મીની પત્નીની માલિકીનો પ્લોટ અન્યને વેચાણ કરી ઠગાઇ


1999માં દસ્તાવેજ કરી આપ્યો, ખુટતી સ્ટેમ્પ ડ્યુટીના નામે અસલ દસ્તાવેજ નહીં આપી તેના આધારે પુન: પ્લોટ વેચી દીધો

પ્રતિનિધિ દ્વારા) સુરત, બુધવાર

જહાંગીરપુરા વિસ્તારની સોસાયટીનો પ્લોટ સુરત શહેર પોલીસકર્મીની પત્નીના નામે વેચાણ દસ્તાવેજ કરી આપ્યા બાદ અન્યને વેચી દઇ વિશ્વાસઘાત કરનાર મહિલા સહિત બે વિરૂધ્ધ રાંદેર પોલીસમાં ઠગાઇની ફરીયાદ નોંધાય છે.

જહાંગીરપુરાની ગ્રીનપાર્ક સોસાયટીમાં રહેતા સુરત શહેર પોલીસના હેડ કોન્સ્ટેબલ સિરાજબાબુ મેહમુદ કડીવાલાની પત્ની હસીના (ઉ.વ. 49) એ રહેણાંક સોસાયટીનો પ્લોટ નં. 69 વર્ષ 1999માં તાહેરાબીબી સીરાજુદ્દીન શેખ (રહે. 1702, હબીબશા મહોલ્લો, નાનપુરા) પાસેથી વેચાણ દસ્તાવેજથી ખરીદયો હતો. પ્લોટના માલિકીપણા મુજબ તેઓ કોર્પોરેશનમાં વેરો પણ ભરપાઇ કરતા હતા. પરંતુ વર્ષ 2021માં લોક્ડાઉન અંતર્ગત તાહેરાબેને પ્લોટ મોહમંદ ઝુબેર અબ્દુલ રહીમ શેખ (રહે. 3/1530, આંબાવાડી, કાલીપુલ, સલાબતપુરા) ને વેચી દઇ વેરો પણ ભરપાઇ કરી દીધો હતો. આ અંગેની જાણ થતા પોલીસકર્મીની પત્ની તાહેરાબીબીએ પ્લોટ વેચાણ કરી દેનાર તાહેરા અને ખરીદનાર મોહમંદ ઝુબેર વિરૂધ્ધ ઠગાઇની ફરીયાદ નોંધાવી હતી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s