પાલ-ઉમરા બ્રિજ પરની તખ્તીમાં નાયબ મુખ્યમંત્રીનું નામ ન હોવાથી તખ્તી બદલાશે

સુરત,

સુરતમાં રવિવારે તાપી નદી પરના
14માં અનેક શહેરના 115માં બ્રિજનું લોકાપર્ણ થયું તેની તખ્તી હવે થોડા દિવસોમાં બદલાઈ
જશે.  રવિવારે જે તખ્તીનુ અનાવરણ થયું તેમાં
ઉદ્દઘાટન તરીકે નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલનું નામ નથી. જેના કારણે હવે પાલિકા તંત્ર
નવી તખ્તી બનાવશે અને બ્રિજ પર મુકશે.  રવિવારે
તખ્તી અનાવરણ થયું અને હવે તેનું થોડા જ દિવસોમાં તખ્તી બદલાશે તેના કારણે વિવાદ ઉભો
થયો છે.

<

p class=”12News” style=”text-align:justify;”>સુરતની તાપી નદી પર પાલ અને ઉમરા
વચ્ચે બનેલા બ્રિજ બનવા પહેલાં અનેક વિવાદ થયાં હતા અને બ્રિજના લોકાપર્ણ બાદ પણ વિવાદ
શરૃ થઈ ગયાં છે.  કાર્યક્રમ દરમિયાન નાયબ મુખ્યમંત્રીએ
પાલિકાના કાર્યક્રમમાં સમયનો અભાવ હોવાનું જણાવીને ઉદ્દબોધન કર્યું ન હતું. ત્યાર બાદ
બ્રિજને ખુલ્લો મુકવા સમયે પણ તેઓનું ધ્યાન તખ્તી પર જ હતું જેના કારણે મુખ્યમંત્રીએ  રિબિન કાપવાના સમયે તેમનો હાથ પકડીને લોકાપર્ણ કરાવ્યું
હતું. આ અંગે એવી ચર્ચા શરૃ થઈ ગઈ છે કે, જે સમયે લોકાપર્ણ થયું ત્યારે તખ્તીમાં નાયબ
મુખ્મયંત્રી નિતિન પટેલનું નામ ન હોવાથી તેઓ નારાજ થયાં હતા. જોકે,  પાલિકા શાસકોનું કહેવું છે કે છેલ્લી ઘડી સુધી નાયબ
મુખ્યમંત્રીની હાજરી અંગે સસ્પેન્સ રહ્યું હતું. છેલ્લી ઘડીએ તેઓએ કાર્યક્રમમાં હાજર
રહેવા માટે મંજુરી આપી હતી. તેઓએ મંજુરી આપી તે પહેલાં તખ્તી તૈયાર થઈ ગઈ હતી તેને
તેમાં સુધારો કરવા માટે કોઈ સમય રહ્યો ન હતો. નાયબ મુખ્યમંત્રી કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યાં
હતા અને ઉદ્ધઘાટન તેઓએ કર્યું છે તેથી તેના નામ સાથેની નવી તખ્તી તૈયાર થઈ રહી છે અને
તે તખ્તી હવે બ્રિજ પર મુકવામા ંઆવશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s