શિક્ષિકાને નોકરીમાં લેવા રૃા.4 લાખની માંગના વિવાદ બાદ શિક્ષક સંઘના પ્રમુખનું રાજીનામું

– કિરીટ
પટેલ શિક્ષક સંઘના પ્રમુખ પદ અને બીઆરસી પદ પરથી પણ જાતે છેટા થયાઃ જોકે
, પ્રકરણનું પડીકું વાળી
દેવાયાનો આક્ષેપ


સુરત

સુરત
જિલ્લા પંચાયતની શિક્ષિકાને પુનઃ નોકરીમાં લેવા માટે રૃા.
4 લાખની માંગણી કરતો ઓડીયો
વાયરલ થયા બાદ જેમની સામે આક્ષેપ હતો તે કિરીટ પટેલે સુરત જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ
અને બી.આર.સી પદેથી રાજીનામુ આપી દેવાયુ છે. જોકે
, આ કેસમાં વિસ્તૃત
તપાસ કરવાને બદલે પડીકું વાળી દેવાયાનો પણ આક્ષેપ થઇ રહ્યો છે.

સુરત જિલ્લા
પંચાયત સંચાલિત પ્રાથમિક શાળામાં ફરજ બજાવતી એક શિક્ષિકાએ નોકરીમાંથી રાજીનામુ મુકયા
બાદ ફરીથી નોકરીમાં લેવા માટે છેક નિયામક સુધી રૃપિયા પહોંચાડવાનો હોવાનો ઓડીયો વાયરલ
થયો હતો. આ ઓડીયોમાં સુરત જિલ્લા પંચાયત શિક્ષક સંઘના પ્રમુખ અને બી.આર.સી કિરીટ પટેલનો
કહેવાતો ઓડીયો વાયરલ થયો હતો. જેમાં કિરીટ પટેલ શિક્ષિકાને ધમકીના સુરમાં કહે છે કે
સરકારમાં જાય એટલે આંકડો મોટો થાય છે. આ ઓડીયો કલીપ વાયરલ થયા બાદ આજે કીરીટ પટેલે
સંધના પ્રમુખ પદેથી અને બી.આર.સીમાંથી રાજીનામું આપ્યુ છે.

જો કે
શિક્ષણવિદો કહે છે કે આ કેસમાં સત્ય હકીકતો બહાર લાવવી જોઇએ. હાલ તો જે રીતે
કાર્યવાહી થઇ રહી છે. તે જોતા આખુ પ્રકરણ કચરા પેટીમાં મુકી દેવાયુ હોવાનો ગણગણાટ
થઇ રહ્યો છે.

મે
માનવતાનું કાર્ય કર્યુ છે
,
એક પણ રૃપિયો લીધો નથી કે અપાવ્યો નથી

<

p class=”12News”>કિરીટ
પટેલે રાજીનામું આપ્યા બાદ જણાવ્યુ હતુ કે જે કોઇ જ ખોટુ કામ કર્યુ નથી. જે સત્ય
છે તે એક દિવસ બહાર આવશે જ.  મે એક પણ
રૃપિયો લીધો નથી કે કોઇને અપાવ્યો નથી. મે તો માત્ર માનવતાનું કામ કર્યુ છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s