સેનેટમાં એક જગ્યા માટે વિપક્ષે બે ઉમેદવાર મેદાનમાં ઉતાર્યા

સુરત,

વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિર્વસીટીની
સેનેટમાં સુરત મ્યુનિ.ના એક નગર સેવકને સભ્ય તરીકે સ્થાન આપવાનું હોય છે.  આ માટેની ચુંટણીના ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા થઈ હતી
તેમાં  શાસક પક્ષ ભાજપના એક અને વિપક્ષ આપના
બે ઉમેદવારોના ફોર્મ  માન્ય રહ્યાં છે.

ફોર્મ ખેંચવાની આખરી તારીખે  વિપક્ષ ફોર્મ નહીં ખેચે તો ચુંટણીમાં વિપક્ષના બે
સભ્યો રહેશે. વિપક્ષના બે સભ્યોના ઉમેદવારી પત્રક આવતાં સુરત મ્યુનિ.માં વિપક્ષમાં
જુથબંધી તેવી ચર્ચા સાથે ફરીથી રાજકારણ ગરમાયું છે.

<

p class=”12News” style=”text-align:justify;”>સુરત નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતમાં
વિપક્ષના એક સભ્યની હાર થતાં વિપક્ષે દુધનો દોઝ્યો છાંસ ફુકીને પીવે તેવી કહેવત પ્રમાણે
વિપક્ષે ફોર્મ રદ્દ થવાની બીકે વધુ એક ફોર્મ ભર્યું હતું. આ ચુંટણી 20મીના રોજ થશે
તે પહેલાં 12 જુલાઈના રોજ ફોર્મ ખેંચવાની આખરી તારીખ છે.   એ દરમિયાન વિપક્ષ એક ફોર્મ પાછું ખેંચી લેશે તે
નક્કી છે પરંતુ એક સાથે બે ફોર્મ ભરતાં પાલિકા કેમ્પસમાં એવી ચર્ચા શરૃ થઈ ગઈ છે કે
આપમાં પણ જુથબંધી શરૃૃ થઈ ગઈ છે એટલે અલગ અલગ જુથના બે ઉમેદવાર પાસે ફોર્મ ભરાવાવમાં
આવ્યા છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s