ત્રણ દિવસ બ્રેક બાદ સુરતમાં આજથી વેક્સિનેશનઃ જોકે ડોઝ 12 હજાર

સુરત,

ત્રણ દિવસના વિરામ બાદ સુરતમાં
આવતીકાલથી વેક્સીનેશનની કામગીરી શરૃ  થશે. વેક્સીનેશન
ફરીથી શરૃ થયું તેનાથી સુરતીઓએ બહુ ખુશ થવાની જરૃર નથી સુરતમં બારથી પંદર હજાર જેટલો
જ ડોઝ મળ્યો છે.

સુરતમાં પહેલો ડોઝ લીધા બાદ બીજા
ડોઝનો સમય થઈ ગયો છે તેવા બે લાખ જેટલા લોકો છે. પરંતુ સરકાર દ્વારા વેક્સીનનો જથ્થો
મોકલવામાં આવતો ન હોવાથી બીજો ડોઝ લેવા માટે લોકો ધરમ ધક્કા ખાઈ રહ્યાં છે. વેક્સીનના
ડોઝની અછતના કારણે સુરતમાં ત્રણ દિવસ વેક્સીનેશન સેન્ટર બંધ રહ્યાં હતા. તેના એક દિવસ
પહેલાં વેક્સીનેશન સેન્ટર ચાલુ હતા પરંતુ માત્ર ત્રણ હજાર લોકોને જ  વેક્સીન જ આપવામાં આવી હતી.

<

p class=”12News” style=”text-align:justify;”> ત્રણ દિવસના વિરામ બાદ આવતીકાલે ફરીથી વેક્સીનેશન
શરૃ થવા જઈ રહ્યું છે પરંતુ સરકાર દ્વારા બારથી પંદર હજાર જેટલા ડોઝનો જથ્થો આપવામા
ંઆવ્યો છે. જેના કારણે આવતીકાલે વેક્સીનેશન સેન્ટર પર ભીડ થાય તેવી શક્યતા નકારી શકાતી
નથી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s