RTE હેઠળ આવેલા 24,172 ફોર્મ પૈકી 19,535 જ માન્ય

– અધુરા
ફોર્મ
, યોગ્ય
પુરાવા રજૂ નહી કરાતા
20 ટકા વિદ્યાર્થી પ્રવેશ પ્રક્રિયાની
બહારઃ
2636 રદ, 2001 ફોર્મ રીજેક્ટ

         સુરત

સુરત
શહેરની
928 સ્કુલોમાં ધોરણ-1માં વિનામૂલ્યે પ્રવેશ માટે ભરાયેલો
24172 ફોર્મોમાંથી 20 ટકા ફોર્મ એટલેકે
4637 ફોર્મ પુરતા પુરાવા અને અધુરા ભર્યા હોવાથી રદ્ અને રીજેકટ
કરી દઇને
19535 માન્ય કરાયા હતા.

કોરોના
કાળ વચ્ચે સુરત શહેરની નોન ગ્રાન્ટેડ સ્કુલોમાં ધોરણ-
1 માં વિનામૂલ્યે પ્રવેશ
માટે આરટીઇ હેઠળ ફોર્મ ભરવાની પ્રકિયા સંપન્ન થયા બાદ આવેલા ફોર્મ  માન્ય
, રદ્ કે પછી કેન્સલ
કરવા માટે સ્ક્રુટીની કરવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. જેમાં કુલ
24172 ફોર્મમાંથી 2001 ફોર્મ રીજેકટ કરાયા હતા. તો 2636 ફોર્મ કેન્સલ કરી દેવાતા 19535 ફોર્મ માન્ય રખાયા
છે. જે ફોર્મ કેન્સલ કરાયા છે.તેમાં મોટાભાગના ફોર્મોમાં અધુરી વિગતો તેમજ ઝેરોક્ષ
પુરાવા પરથી ફોર્મ અપલોડ કરાયુ હોવાથી કેન્સલ કરી દેવાયુ છે. તો
2636 ફોર્મમાં વિદ્યાર્થીઓના પુરાવા, આધારકાર્ડ સહિતના
યોગ્ય પુરાવા રજુ નહીં કરતા રદ્ કરી દેવાયા છે. આમ આગામી દિવસોમાં
19535 વિદ્યાર્થીઓને 928 સ્કુલોમાં પ્રવેશ માટેની
કાર્યવાહી હાથ ધરાશે. વિદ્યાર્થીઓને જે સ્કુલમાં નંબર લાગશે તે માટે ગાંધીનગરથી એક
મેસેજ આવ્યા બાદ જ પ્રવેશ હાથ ધરાશે.

 કુલ ફોર્મ- 24,172

કેન્સલ
ફોર્મ-
2636

રીજેક્ટ
ફોર્મ-
2,001

<

p class=”12News”>માન્ય
ફોર્મ-
19,535

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s